Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 06 09

Giedrius Tamaševičius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Maskvos patriarchas „pasiima“ Krymą

Ortodoksų katedra Sankt Peterburge. EPA nuotrauka

Birželio 7 d. patriarchas Kirilas Maskvoje vadovavo Rusios Ortodoksų Bažnyčios sinodo posėdžiui. Jo metu buvo priimti keli esminiai sprendimai. Vienas iš svarbiausių yra susijęs su Krymo stačiatikiais, kurie net ir po 2014 m. Rusijos įvykdytos aneksijos liko Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios (Maskvos patriarchato) sudėtyje. Dabar Sinodo sprendimu trys Krymo vyskupijos yra sujungtos į naują metropoliją ir perduotos tiesioginiam Maskvos patriarcho valdymui.

Daug dėmesio sulaukė ir Kirilo sprendimas atleisti iš pareigų ilgametį Maskvos patriarchato išorinių santykių departamento pirmininką metropolitą Hilarioną Alfejevą. Dalies BBC kalbintų ekspertų nuomone, tai nebūtinai reiškia, kad šis dvasininkas yra patekęs į patriarcho nemalonę.

Logistinės problemos kaip kanoninis argumentas

Ankstesnis Sinodo posėdis vyko gegužės 29 d. ir buvo skirtas vien „Ukrainos klausimui“. Tai lėmė ryšius su Maskvos patriarchatu palaikiusios didžiausios Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios sprendimas savo įstatuose nurodyti, kad nuo šiol ji visiškai savarankiška ir nepriklausoma Bažnyčia. Maskvos sinodas tuomet reagavo gana atsargiai, nurodęs, kad tokie sprendimai galės įsigalioti tik tuomet, kai juos patvirtins patriarchas Kirilas. Tačiau po birželio 7 d. posėdžio sulaukta ne tik griežtų vertinimų, bet ir konkrečių veiksmų.

Visų pirma Maskvos patriarchatas išreiškė pasipiktinimą tuo, kad „ekstremistiškai nusiteikusi“ Ukrainos visuomenės dalis ir valdžia daro spaudimą Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai – neatsiejamai Maskvos patriarchato daliai (nepaisant jos savarankiškumo). Iš pareiškimo paaiškėjo, koks Maskvai svarbus yra iškilmingas Kirilo vardo minėjimas liturgijoje (daugiau nei simboliškas Maskvos įtūžio sulaukusių Lietuvos ortodoksų atveju). Patriarchą, matyt, ypač sunervino tai, kad Ukrainos ortodoksų vadovas metropolitas Onufrijus, švęsdamas liturgiją, jau nebemini jo kaip „didžiojo pono ir tėvo“. Veikiausiai dėl to buvo pasakyta, kad patriarchatas palaiko ir remia tik tuos Ukrainos ortodoksus, kurie ir toliau laikosi šios „kanoninės normos“. Pareiškime taip pat aiškiai įvardinta, kad Ukrainos Bažnyčios nepriklausomybė nuo Maskvos įsigaliotų tik tuomet, jei ją „palaimintų“ pats patriarchas.

Ukrainos ortodoksų Velykos Bučoje. EPA nuotrauka

Kokios perspektyvos šiomis aplinkybėmis laukia Ukrainos ortodoksų, nepriklausančių autokefalinei Ukrainos Bažnyčiai, o dabar pareiškusių apie ryšių su Maskvos patriarchatu nutraukimą?

BBC kalbinto Tartu universiteto religijotyrininko Andrejaus Šiškovo teigimu, per pastaruosius du šimtus metų autokefaliją „oficialia tvarka“ (motininei Bažnyčiai davus leidimą – „tomosą“) yra gavusios vos kelios Ortodoksų Bažnyčios. Visai kitais atvejais Bažnyčios tiesiog pasiskelbdavo esančios autokefalinės, nelaukdamos jos suteikimo.

Numatydamas tokį scenarijų ir savo „filiale“ Ukrainoje Maskvos patriarchatas ėmėsi grasinimų, esą siekis keisti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios statusą gali lemti naują skilimą jos viduje. Kokiu būdu tas skilimas gali būti įgyvendinamas, rodo kitas Sinodo sprendimas, susijęs su trimis Krymo pusiasalyje veikiančiomis ortodoksų vyskupijomis, net ir po aneksijos likusiomis Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios sudėtyje. Toks jų statusas buvo pateikiamas kaip iliustracija to, kaip puikiai veikia „kanoninių teritorijų“ principas, pagal kurį bažnytinės valdos nebūtinai sutampa su valstybių teritorijomis. Dabar šio principo nuspręsta nesilaikyti, nes nuo šiol Krymo ortodoksų vyskupijos bus tiesiogiai pavaldžios patriarchui Kirilui.

Tokiam sprendimui pagrįsti pasinaudota trijų Krymo vyskupų (nepalaikiusių Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios savarankiškumo) prašymu pakeisti jų vyskupijų pavaldumą. Įdomu, kad Kyjivo Bažnyčios vadovybė apie tokius planus iki šiol nebuvo nieko girdėjusi. Dar įdomesnė atrodo kita patriarchato pateikiama tokio sprendimo priežastis. Pasirodo, kad Maskva tiesiog buvusi priversta priimti Krymą į savo sudėtį dėl to, kad pusiasalio vyskupijos „neturėjo galimybės reguliariai palaikyti ryšius su Kyjivo metropolija“.

Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios metropolitas Klimentas, komentuodamas BBC šį paaiškinimą, netgi pasidžiaugė, kad logistikos problemos įtraukiamos į kanoninių sprendimų lauką. Tokiu būdu sankcionuojamas ir visiškas Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios atsiskyrimas nuo Maskvos. Juk tarp Kyjivo ir Maskvos jau daug metų esama rimtų logistinių problemų. Kiti BBC kalbinti Ukrainos hierarchai įžvelgė pavojų, kad Krymo precedentą patriarchatas ims taikyti Donbase ir kitose Rusijos okupuotose teritorijose. Gali būti, kad patriarcho globos „pasiprašys“ ir kai kurie promaskvietiški laisvoje Ukrainoje veikiantys vienuolynai.

Naujos Hilariono pareigos – bausmė ar strateginis sprendimas?

Hilarionas Alfejevas – vienas iš artimiausių patriarcho Kirilo ginklanešių, vadintas net galimu jo įpėdiniu, yra atleidžiamas iš Maskvos patriarchato „užsienių reikalų ministro“ pareigų ir skiriamas Budapešto ir Vengrijos metropolitu. Esama vertinimų, kad Hilariono išsiuntimas į Vengriją vadovauti mažytei vietos rusų ortodoksų bendruomenei – tai galima bausmė už tai, kad patriarcho patikėtiniui nepavyko užbėgti už akių Europos Sąjungoje kilusioms iniciatyvoms svarstyti sankcijas paties Kirilo asmeniui.

Tačiau BBC kalbinti ekspertai sutaria, kad toks Hilariono paskyrimas anaiptol nelaikytinas bausme ar tremtimi. Juk jis siunčiamas ne į Rusijos gilumą, bet į vieną iš Europos šalių, kuriai vadovauja Kremliaus ir tradicinių krikščioniškų vertybių gynėjas Viktoras Orbanas. Pats Hilarionas, skirtingai nei jo šeimininkas, iki šiol viešai neišsakė paramos Rusijos agresijai Ukrainoje ar „rusiškojo pasaulio“ idėjoms, tačiau jis yra pagarsėjęs ryšiais su konservatyviais Europos katalikais ir evangelikais. Gali būti, kad šis paskyrimas leis jam ne tik pačiam išvengti galimų ES sankcijų, bet ir kaip „gerajam rusui“ aktyviai veikti Europos Sąjungoje ir tokiu būdu gelbėti Rusijos Ortodoksų Bažnyčios įvaizdį. Taigi veikiausiai Hilarionas į Vengriją yra siunčiamas jo paties prašymu, suderinus su Maskvos patriarchu.

Parengta pagal www.bbc.com/russian publikaciją

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien