Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 09 14

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

Mažoji akademija kviečia į kursus

Unsplash.com nuotrauka

Mažoji akademija pradėjo klausytojų registraciją į rudens semestro kursus. Klausytojai gali rinktis iš septynių pasiūlytų skirtingos trukmės ir tematikos programų, gyvų arba nuotolinių paskaitų, skirtų Šventojo Rašto studijoms, Bažnyčios mokymo pažinimui, teologijai, istorijos klausimams, paveldui, vaizduojamajam menui ir literatūrai. Kviečiame ir labai laukiame klausytojų.

Gyvi susitikimai vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius. Registracija į kursus www.lkma.lt

Siūlomi kursai:

Vilniaus vienuolynai. Istorija ir paveldas. Įvairūs dėstytojai

Pirmadieniais, spalio 17 d. – gruodžio 12 d., 18.00

Turtingame ir daugiasluoksniame įvairių epochų Vilniaus dvasinio ir meninio paveldo lobyne vieną ryškiausių pėdsakų paliko broliai vienuoliai ir seserys vienuolės. Jų bendruomenės – vienintelė institucinė grandis, šiandienos vilniečius siejanti su Gedimino laikų miestu, kurio vardą pirmą kartą užrašė brolio pranciškono ranka. Šis kursas skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais (XIV–XVIII a.) Vilniuje įsikūrusioms lotynų ir graikų apeigų katalikų vienuolijoms – jų dvasingumo, istorijos ir paveldo pristatymui. Pirmajame (rudens) semestre įvairūs dėstytojai (br. Marek Adam Dettlaff OFMConv, Martynas Jakulis, Rūta Janonienė, Liudas Jovaiša, Dalia Vasiliūnienė) supažindins su aštuoniomis seniausiomis (XIV a. – XVII a. pr.) Vilniaus vienuolijomis (pranciškonais konventualais, pranciškonais (bernardinais), dominikonais, karmelitais, jėzuitais, bernardinėmis, bazilijonais ir benediktinėmis), kurių didžiuma Vilniuje ar jo apylinkėse gyvuoja ir šiandien.

Spalio 17 d. Pranciškonai konventualai. Dėstyt. br. Marek Adam Dettlaff

Spalio 24 d. Bernardinai. Dėstyt. dr. Rūta Janonienė

Lapkričio 7 d. Dominikonai. Dėstyt. dr. Dalia Vasiliūnienė

Lapkričio 14 d. Karmelitai. Dėstyt. dr. Liudas Jovaiša

Lapkričio 21 d. Jėzuitai. Dėstyt. dr. Liudas Jovaiša

Lapkričio 28 d. Bernardinės. Dėstyt. dr. Dalia Vasiliūnienė

Gruodžio 5 d. Bazilijonai. Dėstyt. dr. Martynas Jakulis

Gruodžio 12 d. Benediktinės. Dėstyt. dr. Liudas Jovaiša

Kursų plakatas

Ucraina Lithuanica. Įvairūs dėstytojai

Ketvirtadieniais, spalio 6–27 d., 18.00

Nuo XIV a. vidurio iki Liublino unijos (1569) didžiuma dabartinės Ukrainos žemių įėjo į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtį; per du šimtmečius susiklostę ryšiai nenutrūko ir vėliau, Abiejų Tautų Respublikos laikotarpiu. Koks buvo šio regiono politinis ir administracinis statusas Lietuvos valstybėje? Kuo pasižymėjo jo visuomenės sankloda? Kokia buvo Ukrainos gyventojų konfesinė tapatybė? Kokie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės ir jos giminių materialinio paveldo ženklai, išlikę Ukrainoje? Šiuos ir kitus klausimus, susijusius su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Ukrainos istoriniais ryšiais, aptars kurso lektoriai – dr. Eugenijus Saviščevas, Gintaras Jurgis Sungaila ir Dalia Vitkauskaitė.

Spalio 6 d. Ukrainos žemės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (iki 1569 m.). Dėstyt. dr. Eugenijus Saviščevas

Spalio 13 d. Ukraina tarp Abiejų Tautų Respublikos ir Rusijos (1569–1795 m.). Dėstyt. dr. Eugenijus Saviščevas

Spalio 20 d. Bendros Lietuvos ir Ukrainos religijų tradicijos: istorija ir dabartis. Dėstyt. Gintaras Jurgis Sungaila

Spalio 27 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūros ir dailės paveldas Ukrainoje. Dėstyt. Dalia Vitkauskaitė

Knygų klubas. Viltis. Dėstytoja dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė

Trečią mėnesio antradienį, 18.30

Jei pernai tokiu metų laiku dar galėjome akademiškai steriliai svarstyti apie vienokius ar kitokius galvosopius, pavasarį likome netekę amo tarsi nuo smūgio į paširdžius. Daugelį rašto žmonių apskritai pakirto neviltis ir beprasmybė, jausmas, kad skaityti, rašyti, kurti neįmanoma, net šventvagiška, o kartu siaubas dėl to, kad bet koks tiesioginis indėlis pinigais ar laiku toks menkas.

Todėl šiemet Knygų klube ir vėl imsimės esminio klausimo: vilties. Nemisime cukruotu morfijumi, neieškosime užsimiršimo, nesišaipysime iš „durnių motinos“, bet mėginsime rimtai paklausti: kas yra viltis, kodėl vieni jos turi, o kiti ne, iš ko atpažįstame viltinguosius, ar įmanoma jos kur nors gauti, rasti, įsikvėpti, ir jei taip, tai kur – ir kokia kaina?

Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė – humanitarinių mokslų daktarė, vertėja, publicistė.

Literatūros sąrašas

Spalio 18 d. Johan Huizinga, Sužalotas pasaulis, vertė Antanas Gailius, Vilnius: Gelmės, 2021.

Lapkričio 15 d. Bram Stoker, Drakula, vertė Kęstutis Šidiškis, Vilnius: Amžius, 1992 / Kaunas: Šviesa, 2006.

Gruodžio 20 d. Marjane Satrapi, Persepolis, vertė Raimonda Kraujalienė, Kaunas: Kitos knygos, 2011.

Sausio 17 d. Janusz Korczak, Karalius Motiejukas Pirmasis, vertė Antanas Paraščiakas, Vilnius: Vaga, 1963 / 1982.

Vasario 21 d. Carson McCullers, Širdis – tai vienišas medžiotojas, vertė Antanas Danielius, Vilnius: Vaga, 1984 / Metodika, 2011.

Kovo 21 d. Etgar Keret, Ilgintis Kisindžerio, vertė Olga Lempertaitė, Vilnius: Baltos lankos, 2012.

Balandžio 18 d. Jobo knyga.

Didžiojo meilės įsakymo teologija ir aktualumas šiandien. Dėstyt. ses. Dominyka Slepikaitė

Antradieniais, lapkričio 8 d. – gruodžio 13 d., 18.00

„Kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau!“ (Jn 13, 34) – tai ne tik gražūs, dažnai cituojami Jėzaus žodžiai, bet ir įsakymas kiekvienam krikščioniui. Tačiau ką iš tiesų reiškia „mylėti taip, kaip Jis“? Įsižeminę Evangelijos pagal Joną ir kitų Jono tekstų žodžiuose, žingsnis po žingsnio bandysime suvokti, kokius žingsnius turime žengti, kad mūsų krikščioniškame gyvenime įgalintume agapės santykį – vykdytume Meilės Įsakymą. Kurso metu aptarsime, kaip susitikimas su Jėzumi perkeičia žmogų ir jo valią, įgalina atsivertimą ir nusigręžimą nuo nuodėmės, atveria jautrumą vargšams ir atstumtiesiems, pažadina gėrio meilę ir meilę tiesoje.

Dominyka Slepikaitė – Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos sesuo, ugdytoja, rekolekcijų vedėja, Utenos socialinių globos namų dvasinė asistentė. Šiuo metu studijuoja Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos fakultete doktorantūroje.

Dykumos patirtys ir simboliai Biblijoje ir gyvenime. Dėstytoja ses. Linda Ceple

Trečiadieniais, lapkričio 9 d. – gruodžio 14 d., 18.30, nuotoliniu būdu

Dykuma nėra romantiška vieta. Biblijoje dykuma – chaoso ir Šeolo simbolis. Pati savaime – bloga vieta, kančios, išbandymų ir net mirties vieta. Savo prasmę ji įgyja po perėjimo, – žvelgiant atgal ir matant, kad tai buvo apsivalymo ir augimo vieta. Netgi pirmosios tikrosios meilės vieta. Tada pradedama apie dykumą kalbėti kitokiu būdu. Taigi dykuma ne idealas, ne vieta gyventi, o tai, ką reikia pereiti. Tai vieta, kur subręstama.
6 susitikimų cikle apžvelgsime biblinės dykumos patirtis bei simbolius ir per juos kartu ieškosime dykumos patirčių prasmės mūsų gyvenimuose.

Ses. Linda Ceple – Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo iš Latvijos.
Baigė pastoracinės teologijos studijas Kaune bei studijavo dvasinę teologiją
Romoje. Seminarų bei rekolekcijų vedėja.

Šeima – dieviška ir kasdieniška. Dėstyt. dr. Benas Ulevičius

Šeštadienis, spalio 15 d., 10.00–17.00

Diak. dr. Benas Ulevičius pakvies atrasti, ką apie šeimą ir šeimiškumą kalba Šventasis Raštas ir Bažnyčios mokymas, kaip šeimoje susitinka Dievo kuriančioji meilė ir žmogaus pastangos atrasti save bei gyventi visavertį gyvenimą. Su šiuo charizmatišku dėstytoju ieškosime atsakymų į klausimus, koks vaidmuo Dievo plane skiriamas žmogui ir žmonai, kaip šeima tampa sakramentu, kaip ištverti santuoką ir sugyventi šeimoje, kaip perteikti tikėjimą vaikams, ką šeimai pataria Bažnyčia?

Benas Ulevičius  – teologijos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Religijos studijų katedros docentas.

Šlovės drabužis. Made in Heaven. Dėstyt. kun. Mozė Mitkevičius

Šeštadienis, gruodžio 17 d. 10.00–17.00, nuotoliniu būdu

Šventojo Rašto pasakojime apie žmogaus sukūrimą sakoma: „Jie buvo nuogi“, o po nuopuolio: „Viešpats Dievas padarė jiems drabužius ir aprengė juos“. Taigi drabužis, kad ir koks mums atrodo kasdieniškas ar banalus, yra ypatinga Dievo dovana žmogui. Koks santykis, kokios patirtys išreiškiamos pasitelkiant drabužio metaforą ir kaip šioji metafora lydi mus į supratimą, koks gi tas mylinčio Dievo planas žmogui ir kokiu galutiniu – amžinos sandoros drabužiu būsime apvilkti? Į šiuos klausimus atsakymų ieškosime keliaudami per visą Šv. Raštą drauge su biblistiką Romoje studijuojančiu kun. Moze Mitkevičiumi.

Mozė Mitkevičius – diecezinis kunigas, šiuo metu studijuojantis Romos Popiežiškojo Grigaliaus universiteto (Pontificia Università Gregoriana) doktorantūroje.

Ignaciškos pratybos „Eik į savo kambarėlį“. Veda ses. Rima Malickaitė

Ketvirtadieniais, spalio 13 d. – 2023 m. gegužė, 18.00

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Kursų anotacijos ir registracijos anketos www.lkma.lt.

Kilus klausimams skambinti darbo metu tel. +370 683 39 868.

Organizatorių informacija

Kurkime kartu!

Kodėl bernardinams yra svarbus skaitytojų ir rėmėjų indėlis?