2020 07 14

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Merkinė kviečia prisidėti kuriant paminklą Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Lietuvos partizanų vadas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vadas, LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, Vyčio kryžiaus II ir I laipsnių ordinų kavalierius generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Merkinės krašto muziejus pradėjo parengiamuosius darbus kuriant pilno mastelio skulptūrą LLKS Tarybos 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracijos signatarui, Dainavos apygardos ir Merkinės bataliono vadui, mokytojui A. Ramanauskui-Vanagui.

Skulptūra bus kuriama pagal garsiąją 1947 m. fotografiją, kurioje partizanų vadas priklaupęs ant vieno kelio su vanagais ant pečių pozuoja fotografui.

Partizanų vadas buvo nufotografuotas 1947 m. rudenį netoli Merkinės esančiame Bingelių kaimo pakraštyje.

Bendradarbiauti kuriant skulptūrą sutiko skulptorius Gintautas Lukošaitis. 

1947 m. rugsėjo 25 d. A. Ramanauskui tapus Dainavos apygardos vadu, Merkinės batalionas iš pagarbos A. Ramanauskui buvo pavadintas Vanago grupe. Vanagas apie tai vėliau rašė: „Man buvo labai nepatogu, kad Merkinės bataliono partizanai savo grupės pavadinimu pasirinko mano slapyvardį, nes nesijaučiau, jog to būčiau nusipelnęs. Apie patį batalioną Vanagas atsiliepė taip: Apskritai Merkinės batalionas visuomet patirdavo daugiausia partizanų aukų. Čia daugiausia žūdavo, bet daugiausia ir naujų į partizanų gretas įstodavo. Galima tvirtinti, kad šiame Dainavos šalies kraštelyje partizanų buvo gausiausia, palyginti net su visa Lietuva.“

A. Ramanausko-Vanago atsiminimų knygoje „Daugel krito sūnų… Partizanų gretose“ Merkinė minima per 130 kartų. Neatsitiktinai praėjusiais metais Merkinėje bendromis Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro bei Merkinės krašto muziejaus pastangomis pradėtas kurti maršrutas, vedantis per vietas, menančias Vanago ir jo bendražygių būtį. Šiuo maršrutu jau pražygiavo keturženklis skaičius žygeivių ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų valstybių. Remiant Lietuvos kultūros tarybai, jau rugpjūtį pasirodys išsamus žygio gidas. O iki metų pabaigos Merkinės krašto muziejus, remiamas Vasario 16-osios fondo bei Lietuvos kultūros tarybos visuomenei turėtų pristatyti interaktyvų žaidimą, skirtą 1945 m. Merkinės mūšio istorijai.

Sukurta skulptūra A. Ramanauskui-Vanagui bus eksponuojama Merkinės krašto muziejuje, o atsiradus galimybei perkelta į vieną iš viešų Merkinės miestelio erdvių.

Merkinės krašto muziejaus iliustracija

Norinčiuosius prisidėti prie projekto – skulptūros „Vanagas su vanagėliais“ sukūrimo, kviečiame aukoti į spec. Merkinės krašto muziejaus sąskaitą.

Rekvizitai piniginei aukai: Merkinės krašto muziejus; įstaigos kodas: 304439923; banko sąskaita paramai: LT917181200002130259; AB Šiaulių bankas; paskirtis: projektui „Skulptūra Vanagas su vanagėliais“.

Privatūs asmenys, paaukoję ne mažesnę nei 500 eurų sumą, bei Juridiniai asmenys, paaukoję ne mažiau nei 1000 eurų sumą, atminčiai gaus skulptūros maketą ir bus įrašyti į fundatorių sąrašą, kuris bus iškaltas paminklo aplinkoje.

Ne mažesne nei 50 eurų auka prisidėję asmenys atminčiai gaus 135 p. naujai išleistą žygio gidą A. Ramanausko-Vanago laisvės kovų takais Merkinės krašte.

Trumpieji numeriai aukai:

1410 – 10 Eur, 1416 – 5 Eur.

Iš istorijos mes žinome, kad ne visada kova laimima, nors kovojama už teisų reikalą. Taip šį kartą atsitiko ir lietuviams partizanams. Tauriausieji Lietuvos sūnūs ir dukros žuvo vienas po kito kovoje su nepalyginamai gausesniu priešu, bet jam nepasidavė. Mūsų gretas priešas per dešimt metų išžudė, nes Vakarai tik kalbėjo, bet nieko ryžtingo nenusprendė ir nepadarė. Tačiau lietuvių tauta dar nežuvus. Mes tiek metų išsilaikėme kovodami tik jos sveikojo kamieno dvasiškai ir medžiagiškai remiami. Mes gyvenome ir kovojome vadovaudamiesi visos tautos kilniais idealais. Tie idealai nežuvo ir tautoje tebėra gyvi.

A. Ramanauskas-Vanagas

Akciją remia: Telia, Tele2, Bitė, TCG telecom.
Projekto partneriai: Vytauto Didžiojo karo muziejus; Varėnos r. savivaldybės administracija