Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2022 12 23

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

7 min.

„Mes laikomės, mes kovojame, ir mes laimime. Nes mes – išvien.“ Istorinė Ukrainos prezidento V. Zelenskio kalba JAV Kongrese

JAV viceprezidentė Kamala Harris, Atstovų rūmų pirmininkė Nancy Pelosi ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jo kreipimosi į JAV Kongresą metu Kapitolijaus kalvoje Vašingtone 2022 m. gruodžio 21 d. EPA-EFE nuotrauka

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gruodžio 21 d. skaitė savo kalbą JAV Kongrese. Nuskambėjo jo padėka amerikiečiams už palaikymą kovoje su Rusijos agresija – tai, Ukrainos lyderio teigimu, yra investicija į viso pasaulio saugumą: „Mes laikomės, mes kovojame, ir mes laimime. Nes mes – išvien. Ukraina, Amerika ir visas laisvas pasaulis.“

V. Zelenskis paragino priversti Rusiją prisiimti atsakomybę už tai, kad pradėjo kraugerišką karą prieš ukrainiečių tautą, ir suteikti pagalbą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.

Ukrainos vadovo V. Zelenskio kalba Kapitolijaus kalvoje Vašingtone truko apie pusvalandį. Retsykiais ją pertraukdavo garsios Kongreso narių ovacijos – jie jam plojo stodamiesi 21-ą kartą.

V. Zelenskis kalbą skaitė angliškai, ji buvo transliuojama tiesiogiai. Skaitykite jos vertimą į lietuvių kalbą, kurį parengė Jurgita Jačėnaitė.

Volodymyro Zelenskio kalba JAV Kongreso bendrame dvejų rūmų posėdyje

Brangūs amerikiečiai. Visose valstijose, miestuose ir bendruomenėse. Visi, kurie vertina laisvę ir teisingumą. Vertina taip pat stipriai, kaip ir ukrainiečiai – visuose mūsų miestuose, kiekvienoje šeimoje. Tegul šiandien mano žodžiai, išreiškiantys pagarbą ir dėkingumą, pasieks kiekvieno amerikiečio širdį.

Ponia viceprezidente, esu dėkingas jums už pastangas padedant Ukrainai. Ponia pirmininke, jūs drąsiai ryžotės apsilankyti Ukrainoje didelio karo metu. Dėkoju jums. Man didžiulė garbė ir privilegija būti čia.

Gerbiamieji Kongreso nariai – abiejų partijų, – kurie irgi lankėsi Kyjive. Gerbiamieji Kongreso nariai ir senatoriai – abiejų partijų, – kurie dar apsilankys Ukrainoje, esu tuo tikras, – ateityje. Brangūs mūsų diasporos atstovai, esantys čia ir visoje šalyje. Gerbiamieji žurnalistai.

Man garbė lankytis Jungtinių Amerikos Valstijų Kongrese ir kreiptis į jus ir visus amerikiečius. Kad ir kokios būtų kliūtys ir niūrūs scenarijai, Ukraina nepasidavė, Ukraina gyva ir kovoja. Ir tai man suteikia rimtų priežasčių pasidalyti su jumis mūsų pirmąja bendra pergale – mes nugalėjome Rusiją kovoje už pasaulio protus. Mes nebijome. Ir niekas kitas pasaulyje neturi bijoti.

Ukrainiečiai švenčia pergalę, ir tai suteikia mums drąsos, kuria taip žavisi pasaulis. Amerikiečiai švenčia pergalę, ir todėl jums pavyko suvienyti globaliąją bendruomenę dėl laisvės ir tarptautinės teisės apsaugos. Europiečiai švenčia pergalę – štai kodėl Europa dabar yra kur kas stipresnė ir nepriklausoma nei kada nors anksčiau. Rusijos tironija neteko galimybės mus kontroliuoti ir daugiau niekada nepaveiks mūsų protų. Tačiau turime padaryti viską, kad globaliųjų Pietų šalys irgi iškovotų tokią pergalę. Esu tikras dėl dar vieno svarbaus dalyko – Rusijos piliečiai taip pat gali turėti laisvės galimybę, tačiau tik tada, kai nugalės Kremlių savo galvoje.

Tačiau kova tęsiasi. Ir mes turime nugalėti Kremlių mūšio lauke. Tai grumtynės ne tik už teritorijas, už vieną ar kitą Europos dalį. Tai kova ne tik už gyvenimą, laisvę ir ukrainiečių ar bet kurios kitos tautos, kurią Rusija kėsinasi pavergti, saugumą. Tai kova už tai, kokiame pasaulyje gyvens mūsų vaikai, vaikaičiai ir jų vaikai bei vaikaičiai. Ši kova lemia, ar tai bus demokratija – ukrainiečiams ir amerikiečiams, visiems.

Šią kovą negalima užšaldyti ar atidėti. Jos negalima ignoruoti, viliantis, kad vandenynas ar kas nors kita apsaugos savaime. Nuo Jungtinių Valstijų iki Kinijos, nuo Europos iki Lotynų Amerikos, nuo Afrikos iki Australijos – pasaulis pernelyg susijęs ir priklausomas, kad kas nors vienas galėtų likti nuošalyje ir kartu saugus, kai verda tokia kova. Dvi mūsų tautos joje yra sąjungininkės. Ir kitąmet joje įvyks lūžio momentas. Momentas, kai ukrainiečių drąsa ir amerikiečių ryžtas turi užtikrinti mūsų laisvės ateitį. Laisvės žmonių, puoselėjančių savo vertybes.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako kalbą kreipdamasis į JAV Kongresą Kapitolijaus kalvoje Vašingtone 2022 m. gruodžio 21 d. EPA-EFE nuotrauka
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako kalbą kreipdamasis į JAV Kongresą Kapitolijaus kalvoje Vašingtone 2022 m. gruodžio 21 d. EPA-EFE nuotrauka

Ponios ir ponai. Amerikiečiai. Vakar prieš išvyką čionai, į Vašingtoną, lankiausi priešakinėse fronto linijose mūsų Bachmute. Mūsų tvirtovėje Ukrainos rytuose, Donbase, kurią Rusijos kareiviai ir samdiniai šturmuoja be paliovos nuo gegužės. Atakos kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį. Tačiau Bachmutas laikosi. Dar praėjusiais metais ten gyveno 70 tūkst. žmonių. Dabar teliko vos keletas civilių gyventojų. Kiekvienas žemės centimetras ten permirkęs krauju. Nėra valandos, kad ten nesigirdėtų klaikaus artilerijos griausmo. Ten vienas apkasas gali po keletą kartų per dieną pereiti iš vienų rankų į kitas po kruvinų mūšių, retsykiais artimų kautynių. Tačiau ukrainiečių Donbasas laikosi.

Rusijos armija prieš Bachmutą ir kitus nuostabius mūsų miestus naudoja viską, ką gali. Okupantų artilerijos persvara smarkiai juntama. Jie turi keletą kartų daugiau sviedinių negu mes. Jie naudoja keletą kartų daugiau raketų ir aviacijos, negu kada nors esame turėję mes. Tačiau mūsų gynybos pajėgos tvirtai stovi. Ir mes visi jomis didžiuojamės.

Rusijos taktika primityvi. Jie išdegina ir suniokoja viską savo kelyje. Jie išvarė į frontą galvažudžius. Išsiuntė į karą kalinius. Jie metė prieš mus viską, kaip savo metu kita tironija metė viską prieš laisvą pasaulį Smaigalio mūšyje (vienas svarbiausių Antrojo pasaulinio karo mūšių – Ardėnų operacija – red. past.). Primenantį tai, kaip narsūs amerikiečių kariai priešinosi ir gynėsi nuo hitlerinės kariuomenės, nepaisydami sunkumų per 1944-ųjų Kalėdas. Narsūs ukrainiečiai kariai daro tą patį su Putino kariuomene artėjančių Kalėdų išvakarėse. Ukraina laikosi ir niekada nepasiduos!

Tai – fronto linija: tironija, nepristinganti žiaurumo, prieš laisvų žmonių gyvenimą.

Mums reikia jūsų pagalbos, kad ne tiesiog atremtume tokius mūšius, bet ir pralaužtume jų eigą. Kad laimėtume mūšio lauke.

Mes turime artilerijos. Taip. Dėkoju jums už tai. Ar jos užtenka? Tiesą sakant – ne. Kad Bachmutas būtų ne tik tvirtovė, atremianti Rusijos armijos atakas, kad Rusijos armija galutinai atsitrauktų, reikia daugiau ginklų ir artilerijos sviedinių. Tokiu atveju, kaip ir mūšyje prie Saratogos, kova už Bachmutą pakeis ir mūsų kovos už nepriklausomybę ir laisvę eigą. Jeigu jūsų „Patriotai“ sustabdys Rusijos terorą prieš mūsų miestus, tai suteiks galimybę Ukrainos patriotams veikti visu pajėgumu ginant mūsų laisvę.

Jeigu Rusijai nepavyksta artilerija pasiekti mūsų miestų, ji stengiasi juos sunaikinti raketomis. Dar daugiau, Rusija šioje genocido politikoje surado bendrininką. Tai Iranas. Irano dronai žudikai, tiekiami Rusijai šimtais, kelia grėsmę mūsų kritinei infrastruktūrai. Taip vienas teroristas atranda kitą. Ir tik laiko klausimas, kada jie smogs kitiems jūsų sąjungininkams, jeigu jų nesustabdysime dabar. Mes privalome tai padaryti!

Manau, kad neturėtų būti jokių tabu mūsų sąjungoje. Ukraina niekada neprašė ir neprašo, kad Amerikos kariai kariautų mūsų žemėje vietoj mūsų. Patikinu jus – Ukrainos kariai gali patys valdyti amerikiečių tankus ir lėktuvus.

Finansinė pagalba taip pat kritiškai svarbi. Ir aš norėčiau padėkoti jums ir už finansinius paketus, kuriuos mums jau pateikėte, ir už tuos, dėl kurių galbūt dar priimsite sprendimą. Jūsų pinigai – tai ne labdara. Tai investicija į globalų saugumą ir demokratiją, į kurią mes žvelgiame labai atsakingai. Rusija, jeigu panorės, gali sustabdyti šią agresiją. Tačiau jūs galite paspartinti mūsų pergalę, esu tuo tikras. Ir tai bet kuriam potencialiam agresoriui įrodys, kad daugiau niekam nepavyks pažeisti kitos tautos sienų, vykdyti žiaurumus ir viešpatauti pavergiant žmones prieš jų valią.

Naivu tikėtis, kad Rusija žengs taikos link – šiai šaliai patinka būti valstybe teroriste. Rusijos piliečiai dar apnuodyti Kremliaus.

Tarptautinės teisinės tvarkos atkūrimas – mūsų bendra užduotis. Mums reikalinga taika. Ukraina jau pateikė atitinkamus siūlymus, ir aš ką tik juos aptariau su prezidentu Bidenu – mūsų pasaulio formulę. Dešimt punktų, kuriuos galima ir privalu įgyvendinti galvojant apie mūsų bendrą saugumą, dešimtmečiams į priekį. Taip pat galimą viršūnių susitikimą, – džiaugiuosi galintis šiandien pareikšti, kad prezidentas Bidenas palaikė šią mūsų iniciatyvą. Kiekvienas iš mūsų, ponios ir ponai, gali prisidėti prie jos įgyvendinimo. Kad Amerikos lyderystė liktų besąlygiška, dviejų rūmų ir dviejų partijų.

Galite sustiprinti sankcijas taip, kad Rusija būtų priversta pajausti savo niokojančią agresiją. Jūsų sprendimas – padėti mums priversti prisiimti atsakomybę visus, kurie sukėlė šį neišprovokuotą ir nusikaltėlišką karą. Padarykime tai! Tegul valstybė teroristė atsako už terorą ir agresiją ir atlygina visus karo padarytus nuostolius. Tegul pasaulis mato, kad Jungtinės Valstijos – čia!

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir JAV prezidentas Joe Bidenas. EPA-EFE nuotrauka
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis priima sveikinimus savo kreipimosi į JAV Kongresą metu Kapitolijaus kalvoje Vašingtone 2022 m. gruodžio 21 d. EPA-EFE nuotrauka

Ponios ir ponai. Amerikiečiai. Po poros dienų mes švęsime Kalėdas. Galbūt ir žvakių šviesoje. Ir ne todėl, kad taip romantiškiau, o todėl, kad nebus elektros. Milijonai žmonių neturės nei šildymo, nei vandens. Visa tai dėl Rusijos raketų ir bepiločių dronų smūgių į mūsų energetinę infrastruktūrą. Tačiau mes nesiskundžiame. Mes nežiūrime, kam lengviau. Jūsų gerovė yra jūsų nacionalinio saugumo rezultatas, jūsų kovos už nepriklausomybę ir daugybės jūsų pergalių rezultatas.

Savo karą už nepriklausomybę ir laisvę mes, ukrainiečiai, irgi atlaikysime oriai ir pergalingai. Mes švęsime Kalėdas. Ir net jei nebus elektros, mūsų viduje neužges mūsų tikėjimo šviesa.

Jeigu skries Rusijos raketos, padarysime viską, kad apsigintume. Jeigu skries Irano dronai ir mūsų žmonės bus priversti Kalėdų išvakarėse slėptis slėptuvėse nuo bombų, ukrainiečiai ir ten susės prie šventinio stalo ir palaikys vienas kitą. Ir mums nebūtina žinoti kiekvieno norų, nes esame tikri, kad mes visi, milijonai ukrainiečių, siekiame vieno – pergalės. Tik pergalės.

Mes jau sukūrėme stiprią Ukrainą – su stipriais žmonėmis, stipria kariuomene, stipriomis institucijomis. Kartu su jumis! Mes kuriame tvirtas saugumo garantijas mūsų valstybei, visai Europai ir pasauliui. Kartu su jumis! Taip pat kartu su jumis į vietą pastatysime kiekvieną iš tų, kurie metė iššūkį laisvei. Tai bus pamatas ginti demokratiją Europoje ir pasaulyje.

Dabar, prieš Kalėdas, šiomis ypatingomis dienomis, noriu pareikšti jums dėkingumą. Visiems jums. Ačiū kiekvienai amerikiečių šeimai, kuri vertina savo namų šilumą ir trokšta tokios šilumos kitiems žmonėms. Ačiū prezidentui Bidenui ir abiem Kongreso ir Senato partijoms už neįkainojamą pagalbą. Ačiū jūsų miestams ir piliečiams, kurie šiemet palaikė Ukrainą, priglaudė mūsų žmones, kabino mūsų vėliavas, veikė, kad padėtų mums. Ačiū! Kiekvieno, dabar esančio fronte, vardu. Kiekvieno, kas laukia pergalės, vardu.

Ir būtent dabar laikas prisiminti didžiojo Jungtinių Valstijų prezidento Franklino Delano Roosevelto žodžius: „Amerikos tauta pasitelkia visą savo teisėtą galią absoliučios pergalės vardan.“ Pergalė laukia ir ukrainiečių tautos. Tai absoliučiai aišku. Aš žinau, kad viskas priklauso nuo mūsų. Nuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Tačiau kiek daug priklauso ir nuo pasaulio. Kiek daug pasaulyje priklauso nuo jūsų.

Kai vakar lankiausi Bachmute, mūsų herojai man įteikė vėliavą. Karo vėliavą. Vėliavą tų, kurie gina Ukrainą, Europą ir pasaulį savo gyvybių kaina. Jie paprašė manęs perduoti šią vėliavą jums – Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresui, Atstovų rūmų nariams ir senatoriams, kurių sprendimai gali išgelbėti milijonus žmonių. Tebūna šie sprendimai priimti. Turėkite šią vėliavą, ponios ir ponai. Ši vėliava simbolizuoja tai, kad mes laimėsime šį karą. Mes laikomės, mes kovojame, ir mes laimime. Nes mes – išvien. Ukraina, Amerika ir visas laisvas pasaulis.

Ir dar vienas dalykas. Tegul Dievas saugo mūsų didvyrius karius ir piliečius. Tegul Dievas amžiams laimina didžiąją Ameriką. Laimingų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Слава Україні!

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įteikia savo šalies vėliavą JAV viceprezidentei Kamalai Harris ir Atstovų rūmų pirmininkei Nancy Pelosi savo kreipimosi į JAV Kongresą metu Kapitolijaus kalvoje Vašingtone 2022 m. gruodžio 21 d. EPA-EFE nuotrauka
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įteikė savo šalies vėliavą JAV viceprezidentei Kamalai Harris ir Atstovų rūmų pirmininkei Nancy Pelosi savo kreipimosi į JAV Kongresą metu Kapitolijaus kalvoje Vašingtone 2022 m. gruodžio 21 d. EPA-EFE nuotrauka

Parengė ir vertė Jurgita Jačėnaitė.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu