2020 08 17

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Minsko arkivyskupas: „Nesame vieni – Šventasis Tėvas kartu su mumis!“

EPA nuotrauka

Popiežiaus žodžiai sujaudino, liejosi ašaros, tikintieji palydėjo Pranciškaus maldą už Baltarusiją ilgais plojimais.

Šiais žodžiais Minsko katalikų arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius pakomentavo popiežiaus Pranciškaus sekmadienį po „Viešpaties Angelo“ maldos ištarus žodžius ir jo išsakytą rūpestį dėl poslinkių Baltarusijoje po prezidento rinkimų.

„Mano mintys keliauja į brangiąją Baltarusiją, – sakė Pranciškus. – Atidžiai seku situaciją po rinkimų toje šalyje ir prašau kalbėtis, atmesti smurtą, gerbti teisingumą ir teisę. Visiems baltarusiams meldžiu Švenčiausiosios Mergelės – Taikos Karalienės – užtarimo.“

Minsko arkivyskupas dalijosi įspūdžiais su italų katalikų naujienų portalo SIR atstovu.

Ypač sujaudino popiežiaus prašymas „kalbėtis, atmesti smurtą, gerbti teisingumą ir teisę“, sakė Baltarusijos sostinės arkivyskupas. Jis pasakojo, kad tuo metu, kai popiežius kalbėjo Romoje, Šv. Petro aikštėje, Baltarusijos ganytojas aukojo šv. Mišias vienoje 600 metų jubiliejų švenčiančioje parapijoje. Po Mišių išgirdo apie popiežiaus pasakytą kalbą, kurios metu meldė visiems baltarusiams Švenčiausiosios Mergelės – Taikos Karalienės – užtarimo. Tada arkivyskupas perskaitė popiežiaus žodžius parapijos tikintiesiems, kurie klausėsi su ašaromis akyse ir popiežiui išreiškė gilią padėką ilgais plojimais.

EPA nuotrauka

Arkivyskupas T. Kondrusiewiczius pasakojo, kad perskaitęs popiežiaus žodžius stiprino tikinčiuosius sakydamas: „Nesame vieni – Šventasis Tėvas yra kartu su mumis!“

Pranciškaus palinkėjimas labai svarbus visiems baltarusiams ir visai Bažnyčiai Baltarusijoje. Baltarusių žiniasklaida perdavė popiežiaus išsakytą solidarumą baltarusiams, ypač akcentavo jo prašymą sustabdyti žiaurumus ir visas problemas spręsti dialogo keliu.

Arkivyskupas pridūrė, kad parapijoje aukotų Mišių homilijoje sakė, jog krašto gyventojai trokšta atgimimo, nori naujos Baltarusijos, kurios gyvenimas būtų paremtas krikščioniškomis vertybėmis.

Tikintieji Baltarusijoje. „Vatican News“ nuotrauka

Italų katalikų naujienų portalas SIR pridūrė, jog sekmadienį Minske į gatves liejosi žmonių vandenynas. Mitingas prie paminklo Antrojo pasaulinio karo aukoms ir eitynės iki Nepriklausomybės alėjos buvo didžiausias žmonių susibūrimas Baltarusijos istorijoje nuo Sovietų Sąjungos žlugimo.

Pasak arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus, žmonės įsitikinę, kad šie rinkimai buvo neaiškūs, suklastoti, todėl prašo prezidento, specialiųjų dalinių vadovų atsistatydinimo ir naujų rinkimų.