2021 01 11

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mirė apaštalinis protonotaras J. P. Gedgaudas (1931–1955–2021)

Telšių vyskupijos protonotaras J. P. Gedgaudas. Telšių vyskupijos kurijos nuotrauka

2021 m. sausio mėn. 10 d., eidamas devyniasdešimtuosius savo gyvenimo metus, mirė Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos (Telšių katedros) rezidentas apaštalinis protonotaras Juozapas Pranciškus Gedgaudas.

Velionis buvo gimęs 1931 m. gruodžio mėn. 7 d. Notėnų kaime, Platelių valsčiuje, Kretingos apskrityje. Buvo pirmasis vaikas iš šešių. Nuo 1938 m. iki 1944 m. mokėsi Notėnų ir Platelių pradžios mokyklose. 1947 m., baigęs Platelių progimnazijos keturias klases, toliau mokėsi Salantų vidurinėje mokykloje, kurią baigęs, 1951 m. įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune. Dar tebestudijuojant seminarijoje, vyskupas Julijonas Steponavičius J. P. Gedgaudą 1955 m. gruodžio mėn. 18 dieną pašventino kunigu.

Seminariją baigęs 1956 metais, Telšių vyskupo paskyrimu dirbo įvairiose Telšių vyskupijos parapijose. Taip pat buvo ilgametis Telšių vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos, Šventimų ir skyrimų komisijos narys, ėjo įvairias pareigas bažnytiniame Tribunole, daugelį metų vadovavo vyskupijoje veikiančiam Marijos legionui, dėstė lotynų ir vokiečių kalbas 1989 metais atkurtoje Telšių kunigų seminarijoje bei vyskupijos licėjuje.

Šį uolų ir Bažnyčiai atsidavusį kunigą 1989 m. liepos mėn. 14 dieną šv. popiežius Jonas Paulius II paskyrė savo kapelionu (monsinjoru), o 2002 m. lapkričio mėn. 16 dieną – savo Garbės prelatu. 2008 m. rugpjūčio mėn. 23 dieną popiežius Benediktas XVI jam suteikė apaštalinio protonotaro titulą.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 2021 m. sausio mėn. 12 dieną, antradienį, 12 val. Telšių katedroje. Gedulinėms šv. Mišioms vadovaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje.

Kviečiame Telšių vyskupijos kunigus už šį garbingą ir vyskupijai nusipelniusį dvasininką paaukoti vienas šv. Mišias.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien