Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 05 21

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Mirė buvusi Lietuvos pirmoji ponia Alma Adamkienė

Ponia Alma Adamkienė. Butauto Barausko / „BNS Foto“ nuotrauka

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad po sunkios ligos, eidama 97-uosius metus, mirė buvusi Lietuvos pirmoji ponia Alma Adamkienė.

Atsisveikinimas su velione p. Alma Adamkiene vyks Prezidento rūmų Kolonų salėje gegužės 22 d., pirmadienį, 18–21 val. ir gegužės 23 d., antradienį, 9–11.30 val.

Karsto išnešimas planuojamas antradienį 12.10 val.

12.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje už velionę bus aukojamos šv. Mišios.

Laidotuvės – antradienį 16 val. Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Norinčiųjų atsisveikinti su p. Alma prašoma nenešti gėlių, joms skirtus pinigus, tęsiant Almos Adamkienės gyvenimo ir darbų dvasią, paaukoti filantropiniams tikslams.

Alma Adamkienė gimė 1927 m. vasario 10 d. Šiauliuose, Lietuvos kariuomenės kūrėjo, savanorio Stasio Nutauto ir Onos Soblytės-Nutautienės šeimoje. Almos Adamkienės tėvas – Stasys Nutautas, savanoriu įstojęs į besikuriančią Lietuvos kariuomenę, dalyvavęs kovose su bolševikais, buvęs sužeistas, už parodytą narsą gavęs viršilos laipsnį, vėliau vadovavo Vakarų Lietuvoje veikusiems prekybos namams. 1944 m. artinantis antrajai sovietų okupacijai Alma Nutautaitė su tėvais ir seserimi Danute traukėsi į Švediją, tačiau nacių okupantų visa šeima buvo sulaikyta, motina su dukterimis pateko į Rygos kalėjimą, vėliau – į darbo stovyklą Vokietijoje.

Pasibaigus karui Alma Nutautaitė įstojo į Vokietijoje, Eichštete, įsteigtą lietuvišką gimnaziją, kur susipažino su savo būsimu vyru Valdu Adamkumi. Alma ir Valdas Adamkai susituokė 1951 m. JAV, Čikagoje.

Nuo 1962 m. A. Adamkienė net dvidešimt penkerius metus vadovavo Tabor Farmos vasarvietei, kuri tapo svarbiu lietuvybės centru JAV. Čia daug metų vyko lietuvių išeivių organizacijos „Santara–Šviesa“ suvažiavimai.

Ir 1997 m., ir 2004 m. vyrui apsisprendus kandidatuoti Prezidento rinkimuose, A. Adamkienė aktyviai jungėsi į V. Adamkaus komandą, o po pergalės rinkimuose ištikimai padėjo jam eiti valstybės vadovo pareigas. Savo žmogiškumu ir nuoširdumu pirmoji ponia Alma pelnė visos tautos simpatiją ir meilę.

15 metų pirmoji Lietuvos ponia vadovavo Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondui, suteikusiam milijoninės vertės paramą daugybei Lietuvos kaimo mokyklų, vaikų ligoninėms ir vaikų globos namams.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda skaudžios netekties valandą reiškia nuoširdžią užuojautą Prezidentui Valdui Adamkui ir ponią Almą mylėjusiems žmonėms.

„Alma Adamkienė buvo nuostabi Lietuvos pirmoji ponia, ne tik puikiai reprezentavusi Lietuvą, mezgusi šiltus asmeninius ryšius su užsienio šalių vadovų antrosiomis pusėmis, bet ir buvusi tikra atrama Prezidentui Valdui Adamkui, lydėjusi jį išvykose Lietuvoje ir vizituose užsienyje, buvusi kartu ir gyvenimo kulminacijose, ir sunkiomis akimirkomis. Savo žmogiškumu ir nuoširdumu pirmoji ponia Alma Adamkienė pelnė visos tautos simpatiją ir meilę, daugeliui ji ir liko nepranoktu išminties ir elegancijos pavyzdžiu. Lietuva niekada nepamirš ir ponios Almos indėlio keičiant požiūrį į vaikų teises Lietuvoje, jos ypatingo rūpesčio, parodyto Lietuvos regionų vaikams, asmeniškai lankant mokyklas, ligonines, globos namus. Lietuvos atmintyje amžiais liks ponios Almos ištikima parama savo vyrui Valdui, kartais net pasiaukojimas vardan jo gyvenimo misijos, vardan Lietuvos, o jųdviejų pora visada bus kilnių ir šviesių, vienas kitam ir savo šaliai iki galo atsidavusių asmenybių pavyzdys.

Drauge su Diana praleidome su ponia Alma ir Prezidentu Valdu Adamkumi daug nuostabių akimirkų namų aplinkoje, prie arbatos puodelio, kurių mums labai trūks.

Prezidentas Valdas Adamkus yra pasakęs, kad visi jo gyvenimo pasiekimai priklauso ir žmonai Almai. Šią skaudžią netekties valandą mes su Diana kartu su visa Lietuva jungiame savo liūdesio kupinas širdis su Prezidentu Valdu Adamkumi. Tylioje maldoje prašome šį pasaulį palikusiai poniai Almai amžinosios šviesos ir trokštame dar kartą išreikšti jai padėką už nuostabų ir įkvepiantį gyvenimą“, – užuojautos žodžius tarė Prezidentas G. Nausėda.

Ponia Alma Adamkienė. Kęstučio Vanago / „BNS Foto“ nuotrauka
LR Prezidentai Dalia Grybauskaitė, Valdas Adamkus ir ponia Alma Adamkienė. Žygimanto Gedvilos / „BNS Foto“ nuotrauka
Ponia Alma Adamkienė. Juliaus Kalinsko / „BNS Foto“ nuotrauka
Ponia Alma Adamkienė. Kęstučio Vanago / „BNS Foto“ nuotrauka
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma Adamkienė Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. Šarūno Mažeikos /. „BNS Foto“ nuotrauka
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma Adamkienė. Šarūno Mažeikos /. „BNS Foto“ nuotrauka
Ponia Alma Adamkienė. Butauto Barausko / „BNS Foto“ nuotrauka
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma Adamkienė. Irmanto Gelūno / „BNS Foto“ nuotrauka
Ponia Alma Adamkienė. Teodoro Biliūno / „BNS Foto“ nuotrauka
Alma Adamkienė ir Gražina Ručytė-Landsbergienė. Teodoro Biliūno / „BNS Foto“ nuotrauka
Ponia Alma Adamkienė. Butauto Barausko / „BNS Foto“ nuotrauka

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė užuojautoje parašė: „Greta šiandien jaučiamo skaudžios netekties liūdesio su mumis yra ir visados liks šviesus Almos Adamkienės atminimas. Pagarba kitam, geranoriškumas, atida silpniausiems yra tai, kuo ji pelnė daugybės žmonių susižavėjimą ir meilę. Būdama pirmąja valstybės ponia, A. Adamkienė suteikė šioms neformalioms pareigoms žmogiško jautrumo matmenį, stengėsi atkreipti dėmesį į tai, kas ne visų ir ne visuomet buvo pastebima, tačiau kur buvo žmonės, kuriems šio dėmesio ir ištiestos pagalbos rankos ypač reikėjo. Reiškiu nuoširdžią užuojautą dėl netekties Prezidentui Valdui Adamkui ir visiems Almos Adamkienės artimiesiems.“

„Atsisveikiname su Alma Adamkiene – šviesia asmenybe, palikusia Lietuvos gyvenime ypatingą pėdsaką, – užuojautoje sako Prezidentė Dalia Grybauskaitė. – Mūsų atmintyje A. Adamkienė visada išliks greta Prezidento Valdo Adamkaus – žmona ir bendražygė, pirmoji Lietuvos ponia, savo laikysena skleidusi aukščiausią vidinę kultūrą, daug jėgų skyrusi labdaringai veiklai.

Dėl šios netekties reiškiu gilią užuojautą Prezidentui V. Adamkui, artimiesiems ir visiems, branginusiems A. Adamkienę ir jos žmogiškąjį talentą.“

Jautriais žodžiais savo feisbuko paskyroje pasidalijo prof. Vytautas Landsbergis: „Almai Adamkienei išėjus ramybėn. Liūdna žinia saulėtą sekmadienio rytą. Liūdnoji neišvengiamybė. Nebūtų buvę be Jos tokio Adamkaus, kurį visi Lietuvoje užjaučiame. Kaip ir manęs nebūtų buvę be Gražinos. Likome abu našliai, ir dar teks pabūti. Lik ištvermingas, Prezidente ir bičiuli Valdai, ankstyvos jaunystės kombatante. Paukščiai toliau skrajoja, dainuoja. Vytautas.“

„Netekome atsidavusios filantropijos tradicijų Lietuvoje puoselėtojos, paramos fondo vaikams steigėjos. Alma Adamkienė aplinkiniams išliks ypač tolerantiško ir empatiško žmogaus pavyzdys. Reiškiu gilią užuojautą netekusiam gyvenimo bendražygės Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, velionės artimiesiems ir visiems turėjusiems garbę ją pažinti“, – sakoma užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio užuojautoje.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas reiškia užuojautą dėl ponios Almos Adamkienės mirties: „Nuoširdi užuojauta Jo Ekscelencijai Prezidentui Valdui Adamkui dėl mylimos žmonos p. Almos Adamkienės netekties.

Alma Adamkienė savo santūriu pavyzdžiu mokė Lietuvos žmones atjautos, supratimo, meilės. Ji telkė bendraminčius kilniems tikslams, kvietė atsigręžti į stokojančius, menkesnes galimybes turinčius, ypatingą dėmesį skyrė vaikams, jų ugdymui ir švietimui.

Kviečiu visus maldoje prisiminti iškeliavusią tikėjimo seserį Almą.

Tau, Viešpatie, nuolankiai pavedame savo seserį Almą, kurią nuolat lydėjai savo begaline meile. Leisk jai, šiandien iš visų negandų išvaduotai, įeiti į amžinąjį atilsį. Maldaujame tavo gerumą, kad ją nuvestum į savo karalystę, kur nebus nei liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, bet ras ramybę ir džiaugsmą su tavimi.“

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite