Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2020 12 06

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mirė ilgametis Kauno valstybinio choro vyr. dirigentas prof. Petras Bingelis

Portretas.
Kauno valstybinio choro meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Gruodžio 6-ąją netekome choro dirigento, daug metų vadovavusio Kauno valstybiniam chorui, profesoriaus Petro Bingelio. Maestro buvo 77-eri.

Žiniasklaidoje pirmomis gruodžio dienomis buvo pranešta, kad maestro gydomas Kauno klinikų Reanimacijos skyriuje, skirtame COVID-19 pacientams.

Maestro Petras Bingelis, svarstydamas, ką gyvenime jam reiškia muzika, yra teigęs: „Mėgindamas nusakyti muzikos esmę ir jos reikšmę savo gyvenime, ko gero, nepasakysiu tiksliau ir taikliau, nei tai yra padaręs lietuvių kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, pasiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas.“ Muzika kelia ir taurina dvasią, skatina ją skleistis, išlaisvina kūrybinę energiją. Kodėl savo gyvenimo turiniu ir forma pasirinkau muziką? Nes ji suteikia prasmę. Be jos gyvenimas – tik tyla ir tuštuma.“

P. Bingelis gimė 1943 m. Mardasavo kaime, dabartiniame Varėnos rajone. Dar studijuodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje P. Bingelis pradėjo dirbti Vilniaus vyrų choro „Varpas“ chormeisteriu ir valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ muzikantu bei dirigento asistentu. 1969 m., įgijęs choro dirigento diplomą, subūrė Kauno valstybinį chorą, kuriam ir tebevadovavo būdamas jo meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu. 1971–1972 m. – „Varpo“ meno vadovas ir dirigentas. 1975–1976-aisiais stažavosi Leipcigo (Vokietija) Felixo Mendelssohno-Bartholdy aukštojoje muzikos mokykloje, profesorių Rolfo Reuterio ir Kurto Masuro orkestrinio dirigavimo klasėse. Nuo 1980-ųjų dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Maestro P. Bingelis yra daug metų dirigavęs Lietuvos dainų ir kitose šventėse, buvo Pasaulio lietuvių dainų švenčių vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas, taip pat (nuo 1996 m.) – Pažaislio muzikos festivalio meno vadovas, chorų konkursų žiuri pirmininkas ir narys, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos profesorius. 1977–1979 m. Kaune įkūrė kamerinį orkestrą ir buvo jo vadovas. 1988–1989 m. – Kauno valstybinio muzikinio teatro vyriausiasis dirigentas.

Maestro Petras Bingelis pirmajame koncerte Vilniaus filharmonijoje 1970 m. KVCH archyvo nuotrauka

1993 m. maestro P. Bingelis apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 1994-aisiais – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, 2003 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, 2008 m. išrinktas Kauno miesto garbės piliečiu. 2013 m. Kultūros ministerija jam įteikė garbės ženklą „Nešk šviesą ir tikėk“, 2018-aisiais maestro P. Bingelis apdovanotas Šv. Lozoriaus didžiuoju kryžiaus ordinu. 2020-aisiais Kauno valstybinio choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas už Lietuvos kultūros ir choro meno puoselėjimą pagerbtas vienu svarbiausių valstybės apdovanojimų – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ didžiuoju kryžiumi.

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas Mindaugas Kvietkauskas reiškia užuojautą mirus choro ir orkestro dirigentui, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui, profesoriui Petrui Bingeliui.

„Petro Bingelio vardas ir darbai jau pusę amžiaus nuo pat pirmosios repeticijos neatsiejami nuo Kauno valstybinio choro, koncertavusio ir mūsų šalies vardą garsinusio visame pasaulyje. Petro Bingelio nuopelnai Lietuvos muzikinei kultūrai išskirtiniai: dirigentas prikėlė žymiausius lietuvių kompozitorių kūrinius, keletą dešimtmečių buvo į UNESCO įtrauktų mūsų dainų švenčių vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas, išugdė gražų būrį jaunųjų dirigentų. Maestro dėka jau 25 metus po Pažaislio vienuolyno skliautais skamba klasikinė ir šiuolaikinė muzika, o Pažaislio muzikos festivalis tapęs vienu iškiliausių mūsų kultūros reiškinių.

Netekome didžio talento ir pašaukimo asmenybės. Reiškiu nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems, visai kultūros ir meno bendruomenei“, – teigė M. Kvietkauskas.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite