2021 01 18

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mirė Lietuvos mokslo premijos laureatas profesorius Pranas Baltrėnas

Habil. dr. prof. Pranas Baltrėnas gimė 1940 m. rugpjūčio 2 d. Savitiškio vienkiemyje, Panevėžio rajone. 1948 m. gegužės 22 d. Baltrėnų šeima (Pranas Baltrėnas, motina Baltrėnienė Anėlė, tėvas Baltrėnas Bronius, senelis Baltrėnas Jokūbas ir sesutė Onutė) buvo ištremta į Sibirą, Krasnojarsko kraštą ir apgyvendinta Minos gyvenvietėje. Ten būsimasis prof. Pranas Baltrėnas 1958 m. baigė vidurinę mokyklą, po to mokėsi Krasnojarsko upeivių technikume, Laivų mechanikos skyriuje, 1962 m. įgijo mechaniko techniko kvalifikaciją.

1962–1963 m. dirbo Nemuno laivininkystėje laivo mechaniku, 1963–1970 m. – valdybos vyr. mechaniku ir neakivaizdžiai 1963–1966 m. studijavo Leningrado vandens transporto institute, o nuo 1966 m. – Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos fakultete, kurį 1969 m. baigė įgydamas mechaniko inžinieriaus kvalifikaciją. 1970–1978 m. dirbo Kauno politechnikos instituto Darbo apsaugos mokslo laboratorijoje vyr. inžinieriumi, mokslo darbuotoju, nuo 1978 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto vyr. dėstytoju, docentu, profesoriumi, įkurtos Aplinkos apsaugos katedros vedėju, įkurto Aplinkos apsaugos instituto direktoriumi, vyriausiu mokslo darbuotoju. 1975 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją, 1989 m. – technikos mokslų daktaro (dabar habil. dr.).

Prof. Pranas Baltrėnas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius, Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureatas, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) aukso medalio ir sertifikato laimėtojas, nusipelnęs išradėjas, užsienio šalių mokslų akademijų narys, užsienio universiteto garbės daktaras, už nuopelnus aplinkos apsaugai apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle, taip pat II laipsnio medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“.

Prof. Pranas Baltrėnas buvo Lietuvos mokslo žurnalo vyriausiasis redaktorius, daugelio užsienio žurnalų redakcinių kolegijų narys, ilgametis (ilgiau nei 25 metus) Vilniaus miesto tarybos visuomeninės „Aplinkos apsaugos“ komisijos pirmininkas, Lietuvos standartizacijos departamento 36-ojo technikos komiteto LST TK 36 „Aplinkos apsauga“ pirmininkas, Mokslininkų sąjungos tarybos narys ir Lietuvai pagražinti draugijos valdybos narys.

Amžininkų atsiliepimai

Prof. habil. dr. Algimantas Zakarevičius

Prof. P. Baltrėnas vedė paskui save jaunų mokslininkų būrį ir skatino juos paskui save vesti dar jaunesnius mokslininkus. Profesoriui vadovaujant parengta ir apginta per 20 daktaro disertacijų. Taip kuriamos tęstinės mokslinės idėjos, sukuriama mokslinė mokykla, kompleksinių idėjų atskiriems uždaviniams spręsti sukuriamos

mokslininkų grupės. Toks mokslinio darbo organizavimo principas aiškiai matomas pažvelgus į profesoriaus ir jo mokinių gausius publikacijų sąrašus. Mokslininkų grupių darbo principas sudaro sąlygas greičiau išspręsti nagrinėjamas problemas, gauti kokybiškesnius tyrimų rezultatus ir juos įdiegti sprendžiant taikomuosius inžinerinius projektus.

Dr. Aleksandras Chlebnikovas

Baltrėno nuoseklaus ir kryptingo darbo indėlį į aplinkosaugą vertina ne tik Lietuvos ir Europos, bet ir pasaulio mokslo institucijos bei organizacijos, o dalyje jų profesorius yra pripažintas mokslo akademijų nariu, akademiku bei garbės daktaru, taip pat tikruoju nariu bei ekspertu. Be viso to, jis sėkmingai vadovavo Vilniaus miesto tarybos Aplinkos ir energetikos komiteto kuruojamos visuomeninės Aplinkos ir energetikos komisijai.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien