Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2020 07 01

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mirė popiežiaus emerito brolis Georgas Ratzingeris

Prel. Georgas Ratzingeris (1924–2020). EPA nuotrauka

Trečiadienį, liepos 1-ąją, sulaukęs 96-erių metų, Bavarijoje mirė popiežiaus emerito Benedikto XVI brolis prelatas Georgas Ratzingeris.

Popiežius Pranciškus parašė užuojautos laišką savo pirmtakui: „Trokštu išreikšti Jums savo giliausią užuojautą ir dvasinį artumą šią skausmo valandą. Meldžiuosi už mirusįjį, kad gerasis ir gailestingasis Gyvybės Viešpats priimtų jį į dangiškąją tėvynę ir suteiktų jam atlygį, skirtą ištikimiems Evangelijos tarnams. Meldžiuosi ir už Jus, prašydamas Tėvą, kad, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, palaikytų jus krikščioniškąja viltimi  ir švelnia dieviška paguoda.“

Georgas Ratzingeris gimė 1924 m. Tarpukariu buvo įstojęs į mažąją kunigų seminariją, tačiau siekti kunigystės jam sutrukdė karas. 1941 m. iš seminarijos jis buvo paimtas į kariuomenę. Pačioje karo pabaigoje vos sulaukęs pilnametystės brolis Josephas Ratzingeris irgi buvo paimtas į kariuomenę. Karo pabaigos abu broliai sulaukė karo belaisvių stovyklose – Georgas į amerikiečių nelaisvę pateko Italijoje, Josephas – Vokietijoje. 1946 m. abu broliai įstojo Miuncheno-Freizingo arkivyskupijos kunigų seminariją. Abu tą pačią dieną – 1951 m. birželio 29-ąją – per Petrines, Freizingo katedroje priėmė kunigystės šventimus. Primicijų Mišias abu broliai aukojo liepos 8 d. Bavarijos Traunšteino miestelyje, kur tuo metu gyveno jų tėvai ir sesuo.

Broliai Ratzingeriai 2008 m. „Vatican News“ nuotrauka

Vėliau vyresnysis brolis Georgas kartu su kunigyste pasirinko kompozitoriaus ir choro vadovo bei dirigento kelią. Kunigas Josephas atsidėjo teologijos studijoms. Kai profesorius J. Ratzingeris dėstė dogminę teologiją Rėgensburgo universitete, chorvedys kunigas Georgas vadovavo to paties miesto katedros chorui, o vėliau tapo pasaulinio garso Rėgensburgo katedros berniukų choro dirigentu. Vėliau jų keliai išsiskyrė – jaunesnysis brolis Josephas buvo pakviestas į Romą vadovauti Tikėjimo mokslo kongregacijai, tačiau broliai vienas kitą lankydavo.

Kai Josephas Ratzinegris buvo išrinktas popiežiumi, prelatas Georgas buvo dažnas svečias Vatikane ir Kastelgandolfe. Miestelis, kuriame yra popiežiaus vasaros rezidencija, netgi suteikė popiežiaus broliui garbės piliečio vardą. Prelatas Georgas ne kartą aplankė savo brolį ir po to, kai jis atsisakė popiežiaus tarnystės.

Popiežius Benediktas lanko savo brolį Georgą Ratzingerį ligoninėje 2005-aisiais.
Popiežius Benediktas lanko savo brolį Georgą Ratzingerį ligoninėje 2005-aisiais. EPA nuotrauka

Popiežius emeritas Benediktas XVI neseniai, birželio 18–22 dienomis, aplankė sunkiai sirgusį brolį, aukojo su juo Mišias.