2021 02 21

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mk 1, 12–15 „Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai jam tarnavo“

Asmeninio archyvo nuotrauka

Netrūkus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.
Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas, SJ

Pirmąjį gavėnios sekmadienį vienijamės su Jėzumi, kuris 40 dienų meldėsi ir pasninkavo dykumoje; kartu su Juo ir mes pradedame savo 40 dienų atgailos laikotarpį. Paulius Laiške žydams rašo: „Mes gi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip mėgintą, tačiau nenusidėjusį“ (Žyd 4, 15). Bažnyčia kiekvienais metais per keturiasdešimt gavėnios dienų jungiasi su Jėzaus dykumoje paslaptimi.

Evangelijoje pagal Matą gundymo scena aprašyta išsamiau ir vaizdingiau. Ji pasakoja ne tik apie Kristaus kovą – dykumą, pasninką, alkį, gundymus, bet ir Jo pergalę prieš gundytoją: „Tuomet velnias nuo Jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir Jam tarnavo“ (Mt 4, 11). Tai tarsi įžanga į velykinį slėpinį: „Keturiasdešimt dienų neragaudamas žemiško maisto, jis pašventino gavėninį atgailos pasninką. Jis sutriuškino senojo žalčio žabangus ir pamokė mus blogio šaknis nugalėti, kad kilnia dvasia atšvęstume velykinę paslaptį ir galiausiai pasiektume amžinąsias Velykas“ (I gavėnios sekmadienio dėkojimo giesmė).

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Popiežius Benediktas XVI pastebi, kad krikščioniškoji tradicija visada pripažino dvasinę kovą kaip esminę gyvenimo Kristuje dalį. Iš tiesų visa žmonijos istorija yra kovos su blogio jėgomis istorija. Ši kova apima ir kovą su mūsų pačių polinkiu į nuodėmę, ir šėtono atmetimą bei visus jo gundymus. Sekdami Jėzaus pavyzdžiu ir Jo dvasios įgalioti, malda ir atkaklumu turime atremti priešą. Kartais galime pasijusti vienišais ir silpnais kariais. Bet Dievas šiame mūšyje niekada nepalieka mūsų be angelų pagalbos, o per tikėjimą galime patirti pergalę, kurią Kristus iškovojo ant kryžiaus.