2021 01 13

Aurimas M. Juozaitis

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mk 1, 29–39 „Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis“

Dr. Aurimas M. Juozaitis. bernardinai.lt nuotrauka

Išėjęs iš sinagogos, Jėzus kartu su Jokūbu ir Jonu nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. Jis priėję pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti.
Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius; visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis.
Labai anksti, dar neišaušus rytui, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir, suradę jį pasakė: „Visi tavęs ieško“.
Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs“. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – dr. Aurimas M. Juozaitis

Jėzus iš sinagogos iškart grįžta į Simono namus (nesibasto palei Galilėjos ežerą ar Kafarnaumo apylinkes) ir nedelsdamas imasi gydymo darbo: pirmiausia pagydo Simono uošvę, o vakarui atėjus (matyt, jau po vakarienės, nes uošvė jiems patarnavo) gydo viso miestelio gyventojus – tiek fizinius, tiek dvasinius ligonius. Ką sako šis Jėzaus pavyzdys mums? Taip, tik nedidelė mūsų dalis yra gydytojai ar psichologai, galintys savo profesiniais gebėjimais padėti žmonėms. Bet pirmiausia čia Jėzus „dirba“ po „darbo“, antra, Jėzaus pavyzdys visada yra ne tiesmukas, ir mes gi turime suprasti, kad jis sako žymiai daugiau, nei parodo ir daro. Tad Jo žinia visada yra ir platesnė, ir gilesnė, ir ,aišku, kad kiekvienas iš mūsų galime matyti vis kitus jos aspektus.

Man šis pavyzdys štai ką sako. Grįžęs po Mišių iš bažnyčios į savo įprastą aplinką, aš turiu Jėzaus pavyzdžiu „gydančiai“ veikti. Kai kam gal turiu padėti fiziniuose jo rūpesčiuose ir varguose, kai ką išklausydamas ar patardamas gal galėsiu jam pagelbėti emociškai – psichologiškai, o kai kam gal tiesiog ranką palaikydamas padėsiu nebekarščiuoti dėl savo bėdų. Viena aišku, dalyvavimas Eucharistijoje turi mane paruošti „gydyti“ savo artimiausią aplinką. Ir taip daryti turiu kasdien ir iki vėlaus vakaro.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Kas turi vykti po to? Ryte, dar saulei nepatekėjus, aš jau turiu būti prabudęs ir vienumoje ruoštis naujai dienai maldoje. Juk demonų neišvarysi kitaip kaip tik su „pasninku ir malda“ (šiuo atveju pasninkas gali būti ir trumpesnis miegas). Žinia, kad kiekvienas pagal galias gauna išbandymų, tad man lemti „demonai“ gali gal net juokingai kažkam atrodyti, bet vienaip ar kitaip jie yra iššūkis (ir net kasdienis), su kuriuo turiu tvarkytis, kuriuos turiu nutildyti savo gyvenime, atimti jiems žadą savo gerais veiksmais. Tad rytmetinė malda yra labai rimtas pasiruošimas naujai dienai. Kalbėdamas apie šią „šventąją ryto valandą“ Romano Guardinis rašė: „Dienos negalima pradėti be teisingos pradžios, įslysti į ją nesusimąstant. Tada tai apskritai nebe diena, o beformė ir beveidė laiko skiautė. Tačiau diena yra kelias, turintis turėti kryptį. Diena yra darbas, reikalaujantis aiškios valios.“ Tai Jėzus ir rodo.

Ir apie tai, kaip išgirdau trečiąją šios Evangelijos ištraukos žinią. Mes esame vieni kitiems reikalingi, mes vieni kitų laukiame, kad galėtume vieni kitiems padėti tuo, ką gebame daryti, juk mano gebėjimai reikalingi ne man, o kitiems, kurie tuomet gali savuosius gebėjimus dar geriau išskleisti dar kitiems. Taip elgdamiesi mes prisidedame prie gėrio (o ir gėrybių) vis platesnio sklidimo. Tačiau Jėzus ir vėl primena, kad negalima prisirišti prie „savųjų“, prie sau gerai žinomos situacijos, patogios aplinkos, kad reikia eiti ten, kur dar nesu buvęs, bendrauti su tais, su kuriais dar nesu pažįstamas, kad žinia, kurią gavau iš Jo, neliktų tik siaurame draugų būrelyje, o kuo plačiau plistų manųjų gebėjimų dėka kitiems žmonėms. Taip ir darykime. Amen