2021 02 14

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 1, 40–45 „Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jeigu nori, gali mane padaryti švarų“. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus.
Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: „Žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum! Eik, pasirodyk kunigui ir už pasveikimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“.
O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

„Žiūrėk, niekam nieko nepasakok! Geras darbas nereikalauja daugiažodžiavimo, bet turėtų būti daromas slapčiomis. Taip pat ir pagydytas raupsuotasis neturėtų paversti savo patirties į viešą šou. Viešpats nelaukia iš mūsų plepėjimo.

Paaukok Mozės įsakytą atnašą. Atnašavimas šventykloje turėjo oficialiai užbaigti raupsuotojo izoliaciją, ne tik socialinę, bet ir religinę. Jis vėl galėjo sugrįžti ne vien tik į savo šeimos ratą, bet ir į Dievo tautos bendruomenę. Raupsuotajam tai yra nepaprastai svarbu dar ir dėl to, kad jo asmeninis santykis su Dievo yra atkurtas – Jėzus jį pagydė.

Tačiau tikėjimas nėra vien tik mūsų privatus asmeninis reikalas, bet ir visos bendruomenės. Todėl žmogus privalo paaukoti auką šventykloje Dievo tautos akivaizdoje. Tai yra jo liudijimas.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Paliudyti. Prieš tai buvęs izoliuotas žmogus dabar tampa liudininku, siųstuoju, Evangelijos skelbėju. Jis skelbia Gerąją Naujieną ne žodžiais, niekam nieko nepasakok, bet liudijimu, kuris visuomet yra evangelizacijos pradžia ir svarbiausias argumentas. Kaip skelbia popiežius Pranciškus: Bažnyčia auga ne prozelitizmo galia, bet patrauklaus liudijimo dėka.