2022 01 13

Magdalena Lina Balandytė SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 1, 40–45 „Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“

Magdalena Lina Balandytė SF, asmeninio archyvo nuotrauka

Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus.

Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: „Žiūrėk, niekam nieko nepasakok! Eik pasirodyk kunigui ir už pagijimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“.
O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – ses. Magdalena Lina Balandytė SF

Šiandien Evangelijoje ypatingas susitikimas – Jėzus ir raupsuotasis – tas, kurį seka minios ir visų atstumtasis. Raupsuotasis gyvena visuomenės paribiuose, yra netekęs bet kokio palaikymo, artumo. Miršta ne tik jo kūnas, bet iš lėto vienatvėje merdėja ir jo širdis. Raupsuotieji turi laikytis atokiai nuo sveikųjų ir šaukti: „Nešvarus.“ Kokią gilią tai žaizdą atveria žmogaus širdyje – atstumtasis, blogas, visų apeinamas.

Kaip dažnai visuomenėje galime girdėti žmonių klasifikavimą į gerus, blogus, keistuolius ir t. t. Koks ištartas žodis yra galingas – jis gali žmogų sužeisti, gali pastiprinti, jis gali nešti atleidimo žinią arba pažeminimo tamsą. Evangelijoje matome, kad raupsuotasis, žinodamas savo statusą visuomenėje, visgi nebijo ATEITI pas Jėzų, nes širdimi išgyvena, kad Jis yra kitoks – nevertina pagal išorę, bet pažįsta jo širdį. Šis drąsus žingsnis, įvykęs susitikimas perkeičia raupsuotojo gyvenimą – Jėzus padaro jį švariu.

Prašykime šiandien Viešpaties malonės, kad išgydytų mūsų širdies žvilgsnį į kitą žmogų – nesvarbu, kas jis būtų – narkomanas, benamis, kalinys, mokytojas, alkoholikas, autobuso vairuotojas ar kitas žmogus. Pabandykime šiandien su meile žvelgti į sutiktus žmones, nerūšiuoti jų pagal kažkieno sukurtus standartus, bet matyti giliau – pažvelgti į to žmogaus širdį.

Viešpatie, meldžiu malonės, kad šiandien Tu žvelgtum mano akimis, tartum Žodžius mano lūpomis, eitum mano kojomis, mylėtum mano širdimi…