2021 05 25

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 10, 28–31 „Šiuo metu jūs gausite šimteriopai (kartu su persekiojimais) ir ateisiančiu laiku – amžinąjį gyvenimą“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Tada Petras sakė jam: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave“. Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo.

Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai ir daugel paskutinių – pirmi“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Žmonės nuo pat savo egzistencijos žemėje pradžios užsiima verslu. Ir tai natūralu – apsikeisti turimais dalykais: aš tau duosiu tai, ko tu neturi ir ko prašai, o už tai duosi man kažką kitą. Taisyklė „aš tau, tu man“, atrodo, galioja visur. Netgi santykiuose su Dievu.

Taip ir galima suprasti Petro sakinį „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave“ tarsi jis norėtų paklausti: ką mes laimėsime už tai? Palikome viską, o kas toliau? Jėzus tai labai gerai suprato ir atsakydamas pažadėjo dar daugiau, negu jie paliko, netgi šimteriopai! Kartu su persekiojamaisiais ir amžinuoju gyvenimu. Tokiu būdų Jėzus įsitraukė į žmonių mąstymo būdą, norėdamas parodyti mums visiškai kitas vertybes.

Mes labai vertiname žemiškus daiktus. Be abejo, mums jų reikia gyvenimui, kartais patogiam gyvenimui. Turime kartais žymiau daugiau, negu mums reikia. Pandemija mums tai padėjo suprasti. Jėzus rodo didesnes vertybes – Evangelijos skelbimą, o visų pirma – amžinąjį gyvenimą. Amžinasis gyvenimas – tai šimteriopai daugiau negu visa, ką palikome dėl Jėzaus!

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

O ką aš palikau dėl Jėzaus? Ne visiems reikia kaip Petrui ir apaštalams palikti namus ir šeimas. Ar sugebu palikti vakarinį filmą, kad pasimelsčiau? Poilsį, kad dalyvaučiau sekmadienio Mišiose? Savo planus, kad padėčiau artimui? Savo turtą, kad sušelpčiau stokojančius?