2021 05 26

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 10, 32–45 „Štai einame į Jeruzalę, ir Žmogaus Sūnus bus išduotas“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzui ir mokiniams bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus vis ėjo priekyje, taip kad mokiniai stebėjosi, o einantys iš paskos nerimavo.   Vėl susišaukęs Dvylika, ėmė jiems sakyti, kas jo laukia:
„Štai einame į Jeruzalę, ir Žmogaus Sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir Rašto aiškintojams; jie nuteis jį mirti ir perduos pagonims, o tie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys, bet po trijų dienų jis prisikels“.
Čia prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime“.
Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“
Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“
Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“
Jie sako: „Galime“.
Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs taipogi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje,– tai bus tiems, kuriems paskirta“.
Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Ne taip bus su jumis! Kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas panorės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kaina daugybę išpirktų“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Noras būti valdžioje ir galimybė priimti sprendimus bei daryti įtaką kitiems, noras būti svarbesniam ir ne mažiau svarbiam, viršesniam ir nepavaldžiam – dalykai, kurie dažnai lydėjo ir lydi žmones. Niekas nenori būti skriaudžiamas ar žeminamas ir todėl manoma, kad turint galią ir įtaką bus įmanoma išvengti mažesnio ir silpnesnio pozicijos.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Valdžios troškimas nebuvo svetimas ir apaštalams, kurie klausėsi daugelio Jėzaus pamokslų. Irgi tų apie nuolankumą, apie artimo meilę. Šiandien mus nustebina Jokūbo ir Jono prašymas arba verčiau reikalavimas: „Mes norime, kad padarytum, ko prašysime… Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“ Sėdėti kažkieno dešinėje arba kairėje tai tarsi būti jo pavaduotojais, svarbiausiu po jo žmogumi. Trokšdami valdžios jie buvo pasirengę viskam (gal nesuprasdami iki galo, ką tai reiškia), – net gerti  Jėzaus taurę ar būti pakrikštyti Jėzaus krikštu, vadinasi, kentėti, kaip Jėzus ką tik jiems buvo pasakęs.

Jėzaus atsakymas yra trumpas: nori valdžios, nori būti svarbiausias – tapk mažiausias, tapk tarnu, visų vergu! Ir vėl Jis duoda save kaip pavyzdį: Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti… O koks yra mano atsakymas į Jėzaus žodžius?