2021 05 29

Kun. Jacek Paszenda SDB

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 11, 27–33 „Kokią teisę turi taip daryti?“

Kun. Jacek Paszenda, SDB. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzui vaikščiojant po šventyklą, prie jo prieina aukštųjų kunigų, Rašto aiškintojų ir seniūnų ir klausia: „Kokią teisę turi taip daryti? Kas tau davė galią tai daryti?“

Jėzus jiems atsakė: „Aš taipogi noriu paklausti jus vieno dalyko, o jūs atsakykite man, tada ir aš jums atsakysiu, kokia galia tai darau. Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Atsakykite man!“

Tie pradėjo tartis: „Jei pasakysime – iš dangaus, tai jis mus klaus: ‘Kodėl tada juo netikėjote?’ Pasakytume – iš žmonių…“ Bet jie bijojo liaudies, nes visi buvo įsitikinę, kad Jonas tikrai buvo pranašas. Todėl jie atsakė Jėzui: „Mes nežinome“.

Tada Jėzus tarė: „Tai ir aš jums nesakysiu, kokia galia tai darau“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Jėzus išvarė pardavėjus iš šventyklos. Ir štai neatidėliotina aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų reakcija, tų, kurie save laikė vieninteliu autoritetu. Dėl to atsiranda ir jų klausimas: „Kokia galia tai darai? Kas tau davė galią tai daryti?“ Iš vienos pusės, jie teisūs. Kas gi būtų, jei kiekvienas norėtų savo nuožiūra tvarkyti viešą vietą – bažnyčią, parlamentą, mokyklą, savivaldybę? Iš kitos pusės, jie puikiai pažinojo Jėzų, kas Jis, jie gerai nujautė, kad Jo autoritetas didesnis, nes jie buvo klausytojai Jo pamokslų ir stebėtojai Jo stebuklų.

Kodėl jie sureagavo tokiu būdu? Kadangi Jėzus ne kartą jiems viešai priekaištavo, smerkdamas jų veidmainystę. Jie nenorėjo, kad Jėzus nugriautų jų „aš“ (ego), jų poziciją, juos priverstų pakeisti savo įpročius ir gyvenimą. Jie jautėsi pažeminti žmonių akyse, tarsi jis menkintų jų autoritetą.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Kaip mes reaguotume jų vietoje? Ar kartais nepasielgtume panašiai? Ar kartais mes nesielgiame taip pat? Lygiai taip pat dažnai mums geriau likti su savo nuodėmėmis, nei imtis atsivertimo triūso? Tarsi esame tikintys, bet nenorime leisti Jėzui pertvarkyti mūsų gyvenimo pagal Jo nuožiūrą, nenorime, kad Jis įsikištų į mūsų planus.

Šiandien, užuot paklausę Jėzaus, kodėl šeimininkauji mano gyvenime, verčiau atverkime savo širdį Jam. Su visišku pasitikėjimu. Kodėl? Nes žinome, kad Jis mus myli taip stipriai, kad už mus atidavė savo gyvybę. Ir galime būti tikri, kad jei Jėzus daro tvarką mūsų gyvenime, kai Jėzus duoda savo pastabas ar kartais pabara, Jis tai daro iš meilės mums ir dėl mūsų gerovės. Išmokime su Jėzumi visada, kiekvienoje situacijoje prašyti: teesie Tavo valia!