Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mk 13, 33–37 „Budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas“

Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus pasakė savo mokiniams:
„Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti.
Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegant.
Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Šiandien prasideda nuostabus advento laikas. Tai kiekvienam skirtas atsinaujinimo laikas. Pasirengimo laikas, vienijant maldas ir širdies nusiteikimą su pranašo Izaijo išreikštu ilgesingu laukimu.

Pirmajame skaitinyje reflektuojama pasaulio būklė panaši į mūsų dienas, ir mes galime kartu tarti: „Kodėl gi, Viešpatie, leidi mums nuo tavo kelių nuklysti?“ Dievas apdovanojo mus laisve ir tos dovanos Jis niekuomet neatsiima. Kaip mylintis Tėvas mus lydi, yra arti, pasirengęs atleisti, jei tik į Jį gręžiamės. Galime įsidėmėti šiuos Mišiose girdimus žodžius: „Į tave, Viešpatie, keliu savo širdį, neleisk niekuomet patirti man gėdos.“ Įsisavinkime juos per šią prasidedančią savaitę.

Evangelija taip pat drąsina mus budėti, nesnausti, kitaip tariant, išlikti laukimo būsenos, nes nežinome, kokią dieną ar kurią valandą pamatysime Viešpatį veidas į veidą – koks bus džiaugsmas tą dieną!

Tuo tarpu, kaip sakoma antrajame skaitinyje, gyvenkime malonėje ir ramybėje, adventas kaip tik tam tinkamas, tai džiaugsmo ir ramybės laikas belaukiant Viešpaties.

Dvasiškai ruošdamiesi švęsti Jėzaus gimtadienį skaitykime šiandienos skaitinius ir vienykimės su ten išsakytais išgyvenimais. Dalykimės savo džiaugsmu ir viltimi su visais, kuriuos sutinkame, paremdami malda. Ypač melskime už ligonius, vienišus žmones, už šeimas ir visus visuomenės pakraščių žmones. Lai jų širdis kasdien pripildo iš Viešpaties ateinanti ramybė ir meilė.