2022 01 25

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 16, 15–18 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Dominyka Violeta Slepikaitė DP ir Veronika Rasa Vilkaitė DP. Asmeninio archyvo nuotrauka

Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė:
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – ses. Dominyka Violeta Slepikaitė DP ir ses. Veronika Rasa Vilkaitė DP

Šiandienos Evangelija vainikuoja visą skaitinių eilę, kurie mums pasakoja apie apaštalo Pauliaus atsivertimą ir misiją. Jį, dar vadinamą Tautų apaštalu, Jėzus pasirinko būti savo rinktiniu įrankiu. Po susidūrimo su Jėzumi kelyje į Damaską, Saulius iš reginčiojo tampa neregintysis, ir iš nereginčiojo – vėl iš tiesų regintis. Po šio susitikimo jis tapo kupinas Šventosios Dvasios – tai yra tos varomosios jėgos, kurios galia apaštalas ir veiks, ir skelbs gailestingumą visoms tautoms.

Taip, kaip Jėzus siunčia apaštalą Paulių, taip siunčia ir vienuolika mokinių – tuos, kuriuos pats išsirenka – eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją. Matome, kad Jėzaus vardas turi galią, kuri pasireiškia per išlaisvinimą ir gydymą.

Jėzus savo galia privertė Saulių nukristi nuo arklio. Ta pačia galia per Ananijo žodį jam nuo akių nukrito žvynai. Jis gali atversti mūsų užkietėjusias širdis.

Ar aš tuo tikiu?