Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2023 01 25

Antanas Saulaitis SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 16, 15–18 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Antanas Saulaitis SJ. Vidmanto Šimkūno nuotrauka

Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė:

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorius – Antanas Saulaitis SJ

Evangelijos pagal Morkų kiek vėliau prijungta pabaiga paryškina mintį, kad Evangelija yra skirta pasauliui, daug plačiau nei vien istorinė Jėzaus veiklos aplinka. Nenuostabu, kad ši iškarpa skirta apaštalo Pauliaus atsivertimo šventei ir krikščionių vienybės savaitės užbaigimui.

Geroji Naujiena sklinda ženklais, atkuriančiais, ženklinančiais Dievo Karalystę – visapusišką sveikatą. Jėzaus sekėjai Jo vardu išvaro demonus, krikštija, uždeda rankas, kad žmonės sveiktų, kad nuodai, gyvatės įkandimai nepalaužtų gyvybės ir sveikatos.

Šie ir kiti ženklai, galėtume sakyti – sakramentai, sakramentalijos, Šventojo Rašto skaitymas ir mokymas(is), artimo meilės darbai, kūno ir dvasios gydymai lydi išganymo kelią, kaip ir šios dienos apaštalo Pauliaus gyvenimas liudija.