2021 05 16

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 16, 15–20 „Jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje“

Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė:
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“.
Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Evangelistas Morkus aiškiai kalba ne apie Dvylika, bet apie Vienuolika (Mk 16, 14). Jis primena, kad apaštalų bendruomenė yra vieno iš jų sužeista.

Bažnyčios tikrovė Kristaus žengimo dangun metu yra pažeista ir netobula, nes sudaryta iš žmonių, kurie išduoda (Mk 14, 41–46). Bažnyčia supranta savo ribotumą.

Nepaisydami visų nesėkmių ir Jėzaus regimo nebuvimo, mokiniai ir kiekvienas geros valios žmogus vis dėlto yra kviečiami eiti „į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15).

Šv. Paulius Laiške romiečiams aštuntame skyriuje rašo, kad senasis Adomas, tai yra iš vidaus užterštas žmogus, su kūrinija elgiasi kaip su vergu ir trypia ją, o ji po juo, per jį ir dėl jo dejuoja.

Kaip žinome, šiandien dėl aplinkos taršos girdime kūriniją dejuojant taip, kaip dar niekada niekas negirdėjo jos dejuojant.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Paulius priduria, kad kūrinija laukia pasirodant Dievo vaikų ir atsikvėps tik tada, kai pasirodys žmonės, pro kuriuos prasišvies Dievas (Rom 8, 19–22).

Vadinasi, artintis prie Dievo kūrinijos galima tik gyvenant Evangelijos dvasia ir turint tyrą – nuodėmės neužterštą – širdį, o kitu atveju – patartina likti namuose.