Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais. Paremti

2022 01 15

Magdalena Lina Balandytė SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 2, 13–17 „Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“

Magdalena Lina Balandytė SF, asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levį, Alfiejaus sūnų, sėdintį muitinėje, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.

Kai Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai iš fariziejų, išvydę jį valgantį su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo jo mokiniams: „Kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“

Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja ses. Magdalena Lina Balandytė SF

Visą šią savaitę Dievo Žodis mus kvietė įsižiūrėti į Jėzaus susitikimus su apaštalais, netyrosiomis dvasiomis, Simono uošve, raupsuotoju. Na, o šiandien – Levis, Alfiejaus sūnus, muitininkas. Jam užteko trijų Jėzaus žodžių: „Sek paskui mane“, kad jis viską palikęs nueitų paskui Jį.

Jėzaus širdyje yra vietos kiekvienam. Tai žmonės dažnai konkuruoja kas bus arčiau Jėzaus, kas labiau myli, kas vertingesnis ir t. t. Ir štai Levio namuose prie stalo Jėzus sėdasi kartu su muitininkais, nusidėjėliais, kitų akyse – paniekos vertaisiais. Jėzui nedaro įtakos kitų žmonių samprotavimai, nuomonės – Jis tvirtas savo širdyje, nebijo atmetimo, nebijo būti nepopuliarus pasirinkdamas būti su vargdieniais, Jis sako: „Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių.“ Kitaip tariant, Jėzus neišsirenka populiariųjų – išsirenka tuos, kuriuos nori. Parodė meilę net tam, kuris elgėsi nesąžiningai kviesdamas jį naujam gyvenimui.

Šiandien kviečiu atrasti keletą akimirkų sustoti maldai, pakviesti Jėzų į savo namus. Susirink visus Jėzaus Tau ištartus žodžius, visas akimirkas Jo artumo ir brangiai laikyk juos savo širdyje, kaip tai darė Jėzaus Mama Marija. Niekam neleisk Tavęs išplėšti iš Dievo mylinčio glėbio.

Viešpatie, dėkoju Tau už visas suteiktas malones, dėkoju už Tave Esantį, niekad nepaliekantį, už Tai, kad Tu myli ne išorę, bet mano širdį. Jėzau, būk mano širdies Karalius šiandien ir visados.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.