2022 01 18

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 2, 23–28 „Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“

biblija
Kun. Vytautas Brilius. Redakcijos archyvo nuotrauka

Šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką, ir jo mokiniai eidami ėmė skabyti varpas. Fariziejai priekaištavo: „Žiūrėk, jie daro per šabą tai, kas draudžiama“.
Jėzus atsakė: „Nejau neskaitėte, ką prireikus padarė Dovydas, kai jis ir jo palydovai neturėjo maisto ir buvo išalkę: prie vyriausiojo kunigo Abiataro jis įėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, ir davė jos valgyti savo palydovams, nors jos niekam nevalia valgyti, tik kunigams“. Ir pridūrė: „Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui; taigi Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun.  Vytautas Brilius

Jėzus ir jo mokiniai net nepagalvojo, kad nusiskinti varpą ir suberti grūdus į burną yra darbas, kuris dėl šeštadienio užtrauktų Dievo rūstybę.

Sukūręs dangų ir žemę Dievas visą kūriniją atidavė į žmogaus valdžią. Žmogaus problema ta, kad jis yra linkęs susikaupti į save ir savo reikalus, žavėdamasis Dievo sukurtu pasauliu, įninka į žemiškas gėrybes, pamiršdamas Dievą, o artimas jam netgi tampa konkurentu ir priešu. Todėl, išrinktajai tautai duodamas 10 įsakymų, šalia draudimų daryti bloga, Dievas įsakė šeštadienį švęsti.

Šventimas reiškia ne vien poilsį ar pramogas, bet pašventinimą, todėl šeštadienio įsakymo tikslas yra trumpam palikti kasdienius rūpesčius ir susikaupti šventume. Prisiminti, kad esi Dievo vaikas, brangus ir mylimas, apmąstyti, kokie tavo darbai Dievą džiugina, kad ir tavo artimas yra Dievo vaikas, jo labai mylimas. Taip išgyventas šeštadienis iš tiesų pašventina žmogų ir priartina prie Dievo.

Atsitraukęs nuo kasdienių darbų žmogus ne vien ilsisi, bet savo dvasios veiksmais tą dieną pašventina, būtent todėl žmogus yra šeštadienio viešpats, galintis tarsi sukurti tą dieną Dievui.