Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 2, 23–28 „Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD. Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotrauka

Vieną šeštadienį Jėzus ėjo per javų lauką, ir jo mokiniai eidami ėmė skabyti varpas. Fariziejai priekaištavo: „Žiūrėk, jie daro šeštadienį tai, kas draudžiama“.

Jėzus atsakė: „Nejau neskaitėte, ką prireikus padarė Dovydas, kai jis ir jo palydovai neturėjo maisto ir buvo išalkę; prie vyriausiojo kunigo Abiataro jis įėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos ir davėjos valgyti savo palydovams, nors jos niekam nevalia valgyti, tik kunigams“.

Ir pridūrė: „Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui; taigi Žmogaus Sūnus yra ir šeštadienio Viešpats“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Evangelijos komentaro autorė – ses. Kūdikėlio Jėzaus  Marija Juozapa OCD

Vakar dienos skaitiniai mums kalbėjo apie Jėzų, atjaučiantį vyriausiąjį Kunigą. Šiandien Jo atjautą regime ginant mokinius. Žydų akyse Jėzaus mokinių elgesys yra netikęs, jie nesilaiko šabo – tačiau ką daryti, jeigu žmonės yra alkani?..

Kaip mūsų atjauta reiškiasi klystantiems žmonėms? Gal tuoj pat darome išvadas? Ar atjaučiame, stengiamės rasti pateisinimą, suprasti veiksmų intenciją ir tik tada imtis spręsti?

Prašykime Jėzų pagalbos, idant nepristigtume atjautos visiems, kuriuos sutinkame, padrąsintume ir neteistume, pagelbėtume stokojantiesiems, vargstantiesiems ir ligoniams, kuriems taip reikia jautrumo, mūsų supratimo, mūsų meilės. Toks tegali būti taikos kelias mūsų šiandieniame pasaulyje.

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu