2022 01 19

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 3, 1–6 „Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“

biblija
Kun. Vytautas Brilius. Redakcijos archyvo nuotrauka

Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys jį šabo dieną, kad galėtų apkaltinti.

Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka: „Stok į vidurį!“ O juos paklausė: „Ar šabo dieną leistina gera daryti, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?“ Bet anie tylėjo. Tada, rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė tam žmogui: „Ištiesk ranką!“ Šis ištiesė, ir ranka atgijo.

Išėję fariziejai tuojau ėmė tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun.  Vytautas Brilius

Galima paprastai pasakyti, kad Jėzus buvo pasmerktas už bedievystę, tai yra, kad save lygino su Dievu, o tai yra didžiausias Dievo paniekinimas. Nepadėjo net stebuklai, rodantys ne vien Dievo galybę, bet ir bendrą veikimą su juo: kuriant, gydant, gaivinant. Jėzų pasmerkė žmonės, gindami savo uždarytą gerovę, vykdant įstatymus įsivaizdavę pelnius išganymą savo darbais, kas reiškia – Dievą padarę savo skolininku. Su tokiu piktumu jie stebėjo Jėzų, laukdami, kad jis sulaužytų šeštadienio įstatymą.

Jėzus šį požiūrį pakvietė pasvarstyti kita prasme: ar visada įstatymai ir taisyklės tarnauja gėriui? Jei turi teisę palikti kančioje savo artimą dar vienai dienai, ar sukursi gėrį ta teise pasinaudodamas? Ar tavo raidiškas teisumas nesukurs kančios pasaulyje, neatneš tamsybės? Ar tavo šventumas neša taiką? O Dievas yra šviesa, o žmogus yra pašauktas būti jo šviesos nešėju. Todėl ir mes svarstome savo veiksmus ir šventumą tuo požiūriu: atneš gėrį ar blogį? Nes nuolat kintančios aplinkybės reikalauja skirtingo elgesio ir išmintingo sprendimo, kurį tikintieji randa maldoje ir Šventojoje Dvasioje.