2022 01 21

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 3, 13–19 „Pasišaukė, kuriuos pats norėjo, kad jie būtų kartu su juo“

biblija
Kun. Vytautas Brilius. Redakcijos archyvo nuotrauka

Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį. Ir jis paskyrė Dvylika, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio ir jie turėtų galią išvarinėti demonus.

Paskyrė Dvylika: Simoną, pavadinęs jį Petru; Zebediejaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną (juos pavadino Boanergės, tai yra „griaustinio vaikai“); Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną Kananietį ir Judą Iskarijotą, kuris jį ir išdavė.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun.  Vytautas Brilius

Apaštalų paskyrimas rodo į pašaukimo dovaną. Nelabai aišku, ar Jėzus ant kalno pasikvietė tik tuos dvylika savo sekėjų, ar daugiau, iš kurių apaštalus pasirinko. Šiaip ar taip, visi jie buvo Jėzaus sekėjai ir mokiniai, tikrai nemažas būrys. Tačiau kad taptų apaštalais, gautų ypatingas galias ir pasiuntinybę, jie buvo pašaukti. Nė vienas nepašauktas netapo apaštalu. Taigi pašaukimas yra Dievo pasirinkimas, dovana, pasiuntinybė. Žmogus negali įsibrauti į Dievo namus, jei nėra pakviestas, o jei nepakviestas patektų, tai liktų ne savo vietoje ir svetimas.

Kai mes galvojame ir meldžiamės už pašaukimus, dažniausiai kalbama apie kunigo ir vienuolio kelią, tačiau kiekvienas gyvenimo kelias gali būti kaip pašaukimas, ypač santuokinis gyvenimas, kuris yra sakramentas. Kiekvienu keliu eidamas krikščionis vykdo savo apaštalinę pasiuntinybę, skelbdamas Gerąją Naujieną kunigo, vienuolio, sutuoktinio ar kitaip pasišventusio gyvenimo keliu.

Ir Judas buvo pašauktas į apaštalo tarnystę, tačiau patyliukais vis labiau tarnavo sau, kol galutinai išdavė ir pardavė Kristų. Todėl pašaukimo keliu tikintieji eina budėjimo, atidos ir pasiaukojimo dvasia, kad gyvenime paliktų šviesos pėdsakus.