2022 01 22

Kun. Vytautas Brilius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 3, 20–21 „Saviškiai sakė, kad jis išėjęs iš proto“

biblija
Kun. Vytautas Brilius. Redakcijos archyvo nuotrauka

Jėzui su mokiniais sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nė pavalgyti. Saviškiai, apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo sakydami, kad jis išėjęs iš proto.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun.  Vytautas Brilius

Jėzaus artimieji, matydami, kaip jis netaupo savo gyvenimo, tarnaudamas minioms svetimų žmonių, pavadino jį bepročiu, o gal dažnai tarp savęs taip apie jį pakalbėdavo. Gal taip kalbėjo iš meilės, trumpai ir šiurkščiai apibūdindami savo norą, kad Jėzus būtų normaliai pavalgęs, pailsėjęs, turėtų pakankamai asmeninio gyvenimo, kaip dažnai žmonės suvokia asmeninę laimę. Bet Jėzus ne toks kaip visi, jis laimės ieškojo teikdamas žmonėms džiaugsmą, o per tai – dangiškajam Tėvui pasigėrėjimą. Jis rodė kelią žmonėms, nes tai ir yra teisingasis žmogaus kelias, išdalijant save ir gyvenant suteiktu kitiems džiaugsmu.

Tai sunkus kelias ir racionaliai skaičiuojant – neišmintingas, nes žemiškaisiais matais niekada negausi tiek, kiek išdovanojai. Tai neapsimoka, todėl atrodytų neišmintinga. Taigi tas, kuris taip elgiasi – išėjęs iš proto, išmintingiems su tokiais ne pakeliui. Todėl Jėzaus pavadinimas bepročiu galėjo būti ne vien iš meilės, bet ir iš baimės juo sekti, pateisinant savo tingumą, savanaudiškumą ir bailumą. Tačiau, anot apaštalo Pauliaus, dieviškoji kvailybė yra tikroji išmintis.