Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 3, 22–30 „Šėtonui ateis galas“

Dominyka Violeta Slepikaitė DP ir Veronika Rasa Vilkaitė DP. Asmeninio archyvo nuotrauka

Atvykę iš Jeruzalės Rašto aiškintojai sakė: „Jis turi Belzebulą“ ir: „Demonų kunigaikščio galia jis išvaro demonus“.

O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais: „Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus“.

„Iš tiesų sakau jums: bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kad ir kaip jie piktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme“. Jie mat sakė: „Jis turi netyrąją dvasią“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – ses. Dominyka Violeta Slepikaitė DP ir ses. Veronika Rasa Vilkaitė DP

Šiandienos Evangelijos scena – Jėzaus ir Rašto aiškintojų susitikimas.

Jau ir kitose Evangelijos vietose girdėjome, kad Jėzus moko ne taip kaip Rašto aiškintojai ar fariziejai, bet su galia – jo žodis ir veiksmas sutampa, žodis įgyvendina tai, ką teigia. Ir Rašto aiškintojai, negalėdami paneigti akivaizdžios tiesos, imasi šmeižto.

Gražus yra Jėzaus atsakas: O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais<…> (Mk 3, 23). Galėtume panaudoti sinonimą ir versti – pasišaukęs. Tai tas pats žodis, kuriuo įvardijamas ir dvylikos apaštalų pašaukimas, Morkaus aprašytas kiek ankstėliau.

Jėzus nesmerkia, neteisia, nepriešgyniauja, neignoruoja, bet pasišaukia ir kalba palyginimais – atlieka gailestingumo darbą. Kalba jiems tiesą, kurios šie nenori matyti. Esame laisvi neigti net patį Dievą. Ir jei neigiame jį, tai nebus atleista. Rodos, sukrečia tokie Jėzaus žodžiai, bet ir jie – gailestingas Dievo veikimas, kad žmogus praregėtų, atsiverstų.

Kokia yra mano laikysena Dievo atžvilgiu? Ar noriu iš tiesų pažinti tiesą, ar iki absurdiškumo priešgyniauju net prieš akivaizdžiausius dalykus?