2021 06 13

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 4, 26–34 „Jis esti mažiausias iš visų sėklų ir tampa didesnis už visas daržoves“

Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo minioms:
„Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo“.
Jėzus dar pasakė: „Su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis, kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga ir tampa didesnis už visas daržoves, išleidžiančias plačias šakas, taip kad jo pavėsį gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai“.
Daugeliu tokių palyginimų Jėzus kalbėjo žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, i savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas SJ

Šiuo palyginimu Jėzus paaiškina, kad Karalystė yra Dievo darbas, o ne žmogaus pasiekimas: „Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje“. Dievas skatina jos augimą, kuris dažnai yra nepastebimas.

Mes bendradarbiaujame su Dievu, bet savo pastangomis negalime kontroliuoti ar paspartinti Karalystės atėjimo, kaip ūkininkas negali nuimti javų derliaus sausio mėnesį. Apaštalas Paulius gerai žinojo šį principą: „Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino.  Nieko nereiškia sodintojas nei laistytojas, bet tik augintojas – Dievas. Kas sodina ir kas laisto, sudaro viena, tačiau kiekvienas gaus savąjį užmokestį pagal savo triūsą“ (1 Kor 3, 6-7).

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Kiekvienas karalystės narys bręsta šventumu ir dorybėmis Dievo malonės ir savo pastangų galia.

Šis palyginimas yra padrąsinimas tiems, kurie mano, kad jų pastangos dėl Karalystės yra nevaisingos, ir įspėjimas tiems, kurie galvoja, kad gali sukurti Karalystę savo pastangomis ir programomis.

Viešpats parodo savo jėgą per mūsų silpnumą, parodo, kad būtent Jis pats, padedamas silpnų žmonių, statydina savo Bažnyčią ir atnaujina pasaulį.