Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 01 08

Žodis tarp mūsų

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 6, 34–44 „Padaugindamas duoną, Jėzus parodė save kaip pranašą“

Unsplash.com nuotrauka

Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos ilgai mokyti.

Dienai baigiantis, prisiartino prie jo mokiniai ir prašė: „Ši vieta tuščia, ir jau vėlyvas laikas. Paleisk juos, kad, pasklidę po aplinkinius vienkiemius bei kaimus, jie nusipirktų valgyti“.

Bet Jėzus tarė: „tai jūs duokite jiems valgyti“.

Mokiniai tada teiraujasi: „Gal mums eiti ir nupirkti duonos už du šimtus denarų ir duoti jiems valgyti?“

Jis sako: „O kiek turite duonos? Nueikite ir pažiūrėkite“.

Patikrinę jie atsako: „Penkis kepaliukus ir dvi žuvis“.

Tuomet jis įsakė susodinti žmones būriais ant žalios vejos. Ir tie susėdo būrys prie būrio, po šimtą ir po penkiasdešimt žmonių.

Jėzus paėmė penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė duoną ir davė mokiniams, kad išdalytų žmonėms. Jis taip pat liepė visiems padalyti tas dvi žuvis. Ir visi privalgė iki soties. Jie dar pririnko dvylika pilnų pintinių duonos gabaliukų ir žuvies likučių. O valgytojų buvo penki tūkstančiai vyrų.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Dienos skaitinio komentaras – 1 Jn 4, 7–10

Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo (1 Jn 4, 7).

Švarus, tyras vanduo yra esmingai svarbus mūsų sveikatai. Jis toks svarbus, kad mokslininkai netgi išrado pinklių būdų, kaip išvalyti, išgryninti geriamąjį vandenį. Ir sudėtingos miestų vandens valymo sistemos, ir paprasti vandens filtrai, įrengti virtuvėje, pritvirtinti prie vandens čiaupų, turi garantuoti kuo geriausią mūsų geriamojo vandens kokybę.

Dievas panašiai rūpinasi mūsų dvasine sveikata. Čia Jis prašo pasikliauti Jo meilės, apvalančios mūsų žodžius ir veiksmus, filtru. Jis nori, kad visa, ką sakome, mąstome ar darome, pereitų pro Jo apvalančios meilės filtrą. Tada gebėsime visada ir visur atspindėti Jo meilę. Štai kodėl Jis mums suteikė Šventąją Dvasią: kad Ji Dievo meilę be perstojo lietų į mūsų širdis (plg. Rom 5, 5).

Visi žinome, kad lengva mylėti tuos, kurie mus myli. Bet ar lengva mylėti tuos žmones, kurių politinės pažiūros kitokios nei mūsų, kurie mus laiko atsilikusiais ar senamadžiais? Ar lengva mylėti tuos žmones, kurie mus erzina ar net įžeidinėja? Ne, nelengva, bet turime mylėti ir juos!

Vienintelis įmanomas būdas mylėti tokius žmones – priimti Dievo meilę, leisti Jo tobulai meilei „išfiltruoti“ tas žalingas toksines reakcijas, kurias mums sukelia nemėgstami žmonės. Dievo meilė suminkština mūsų širdis. Ji aptvarsto mūsų žaizdas. Ji išgydo mūsų atmintį. Ji moko mus mylėti ir atleisti. Ta meilė, kuri paskatino Jėzų priimti kryžių, mus gali paskatinti numirti apmaudui, abejingumui, neapykantai ir pykčiui.

Būtų puiku, jei žinotume kokį nors paprastą trijų žingsnių metodą meilės stokai įveikti per savaitę. Bet tai ne taip jau lengva. Mums reikia kiekvieną mielą dieną ieškoti Dievo meilės ir panirti į Jo žodį. Pokyčių nesulauksime tuoj pat, bet jie tikrai įvyks. Jei iš visų jėgų ieškosime Dievo meilės, Jis mus suras. O Viešpaties surasti, tapsime labiau mylintys.

Dėkoju, Jėzau, kad taip ištikimai mane myli! Padėk man būti švariu Tavo artumo indu.

„ŽODIS tarp mūsų“, 2013 sausis–vasaris

Kas yra „bernardinai“?

Arba, kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.