Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 02 07

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 6, 53–56 „Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“

Ramūnas Mizgiris OFM
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Persiyrę per ežerą, Jėzus su mokiniais pasiekė Genezaretą ir čia lipo į krantą.

Jiems išlipus iš valties, žmonės tuojau pažino Jėzų, paskelbė visai apylinkei ir pradėjo gabenti neštuvais ligonius ten, kur girdėjo jį esant. Ir kur Jėzus užeidavo į kaimus, miestus ar vienkiemius, jie aikštėse guldydavo ligonius ir maldaudavo jį, kad leistų jiems palytėti bent savo drabužio apvadą. Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Genezaretas, arba Genezareto žemė – lyguma tarp Kafarnaumo ir Magdalos. Čia Jėzus gydo gal kiek neįprastu būdu, leisdamas palytėti savo drabužio apvadą. „Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo“ (Mk 6, 56).

Kaip žinome, šv. Jonas tikėjimu, greta klausymosi ir regėjimo, laiko ir palytėjimą; savo pirmajame laiške jis tvirtina: „Ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, – tai skelbiame apie gyvenimo Žodį“ (1 Jn 1, 1).

Per tikėjimą galime jį palytėti ir gauti jo malonės galios. Aiškindamas pasakojimą apie kraujoplūdžiu sergančią moterį, kuri palytėjo Jėzų, kad pasveiktų (Lk 8, 45–46), šv. Augustinas sako: „Palytėti širdimi yra tikėti.“

Mes irgi galime apčiuopiamai palytėti Jėzų, taip sakant, ištiesti ranką į jo meilės ženklus – į sakramentus, kuriais jis ypač priartėja prie mūsų, dovanoja mums save. Taip pat atpažindami Jėzų ir tarnaudami jam, esančiam vargšuose, ligoniuose, sunkumų kamuojamuose ir pagalbos prašančiuose broliuose ir seseryse.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.