2021 09 05

Benedicte Rollin RA

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 7, 31–37 „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Gedimino Kajėno nuotrauka

Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį.
Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efata!“, tai yra: „Atsiverk!“ Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia.
Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė.
Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Benedikta Rollin RA

„Efata!“ – „Atsiverk!“ Šis žodis atrodė toks galingas ir iškalbingas evangelistui, kad jis mums jį perdavė tokį, kokį Jėzus jį ištarė savo gimtąja kalba. Tardamas „Efata!“, Jėzus atveria kurčnebylio vidinį kalėjimą – atsiveria ausys ir atsiriša liežuvis. Jėzaus žodį lydi fiziniai veiksmai: savo pirštais jis paliečia žmogaus ausis, savo seilėmis – jo liežuvį. Pirštai simbolizuoja Kūrėjo veiklą, o seilės, išeinančios iš burnos – Jo Žodį, kurio ligonis negali nei girdėti, nei ištarti.

Morkaus gyvas ir vaizdingas pasakojimas kviečia mus maldoje savo vidines jusles atverti Jėzaus prisilietimui.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Pajuskime tai, kas mumyse kurčia: pavyzdžiui, esu kurčias, kai yra žmonių, kurių „negaliu“ (vadinasi, nenoriu) klausyti. Esu kurčias, kai maldos metu užsiimu savo mintimis arba vien išsakau Dievui savo poreikius, neleisdamas prabilti švelniam, bet reikliam Jo balsui. Pajuskime tai, kas mumyse nekalba: pavyzdžiui, kai baudžiu artimuosius tyla, kai susilaikau nuo kitam žmogui reikalingų supratimo ar paguodos žodžių, kai nedrįstu ginti tiesos, savo arba kitų žmonių teisių nepalankioje aplinkoje, arba kai puikybė neleidžia ištarti atsiprašymo žodžių…

Leiskime Jėzui mus nuvesti į „nuošalią vietą“ – į vidinę tylą, paliesti mus ir ištarti savo gydantį, išlaisvinantį „Efata“.

Svetainės lankytojų periodinė parama yra pagrindinis „Bernardinai.lt“ veiklos finansavimo šaltinis.

Šiandien ypač reikia Jūsų, mieli „Bernardinai.lt“ bičiuliai, pagalbos.

Taip, paremsiu