Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 02 11

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 7, 31–37 „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Ramūnas Mizgiris OFM
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį.

Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo minios, įdėjo savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efata!“, tai yra: „Atsiverk!“ Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia.

Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė.

Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Visa Izraelio tautos istorija paženklinta žodžio ir klausymosi: ne dviejų atskirtų veikimų, bet vienos tikrovės, vieno veiksmo, nes, pasak Emanuelio Levino († 1995), „kalbėti ir klausytis yra tik vienas dalykas“. Štai kodėl Biblijoje nuskambėjęs kvietimas yra pirmasis ir tikrasis Įstatymas: „Klausykis, Izraeli!“ (Įst 6, 4). Nusiteikimas klausytis yra esminė nestabmeldiška tikėjimo sąlyga.

Klausą reikia ugdyti. Triukšme ir decibelų šėlsme užmirštame, jog vienas didžiausių mūsų kultūros pokyčių pastaruoju laiku susijęs būtent su klausa. Šalia šiltnamio efekto ir nenormalios klimato kaitos reikėtų perspėti ir apie kitą aplinkos pasikeitimą – klausos užterštumą, galbūt mažiau veikiantį florą ir fauną, tačiau sukeliantį nenuspėjamų pasekmių žmogaus psichikos stabilumui. Palyginti su ankstesniais amžiais, kur tyla buvo norma, o triukšmas – išimtis, mūsų postmodernus laikmetis padarė radikalų posūkį: tyla tapo išimtis, o triukšmas – norma.

Dekapolyje (triukšmingo didmiesčio simbolis, išvertus iš graikų kalbos reiškia „dešimt miestų“) kurčnebylys negali girdėti Jėzaus žodžių ir pradėti tikėjimo kelionės. Tad, prieš suteikdamas jam kalbą ir klausą, Jėzus pasitraukia su juo į nuošalią vietą ir tyloje prabyla į jį jam suprantama kalba – gestų kalba: paliečia jo liežuvį ir ausis. Taip atstatoma bendrystė, asmeninis santykis. Tad ir pirmasis žodis, kurį kurčnebylys gali išgirsti, yra būtent išganymo žodis: „Efatá – Atsiverk!“ (Mk 7, 34).

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.