Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 02 12

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 8, 1–10 „Žmonės pavalgė iki soties“

Ramūnas Mizgiris OFM
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms neturint ko valgyti, Jėzus, pasišaukęs mokinius, tarė: „Gaila man minios! Jau trys dienos žmonės pasilieka su manimi ir neturi ko valgyti. Jei paleisiu juos namo alkanus, jie nusilps kelyje, nes kai kurie yra atėję iš toli“.

Mokiniai jam atsakė: „O iš kur dykumoje gauti duonos jiems pavalgydinti?“

Jėzus paklausė: „Kiek duonos kepalėlių turite?“

Jie atsakė: „Septynis“.

Tada jis liepė žmonėms susėsti ant žemės. Paėmęs septynis kepalėlius, sukalbėjo padėkos maldą, laužė ir davė mokiniams dalyti, ir tie padalijo miniai. Jie dar turėjo kelias žuveles. Jėzus palaimino jas ir taip pat liepė dalyti.

Ir žmonės pavalgė iki soties, ir mokiniai dar surinko septynias pintines likučių. O buvo apie keturis tūkstančius žmonių.

Jis atleido juos ir netrukus, įsėdęs su mokiniais į valtį, nuplaukė į Dalmanutos sritį.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Duonos padauginimas yra vienintelis Jėzaus stebuklas, kurį aprašo visos keturios evangelijos. Pagrindinė priežastis, dėl kurios šis įvykis minimas visose evangelijose, kreipia į būsimą Eucharistiją ir galutinę Dievo Karalystės puotą (Mt 8, 11; 26, 29).

Be to, žvelgiama ir atgal – į praeitį: Izraelis maitinamas mana dykumoje išėjimo iš Egipto metu (Iš 16). Judėjai tikėjosi, kad tas stebuklas bus pakartotas Mesijo amžiuje.

Septyni duonos kepalėliai ir kelios žuvelės yra visiškas menkniekis, palyginus su poreikiu, nes „buvo apie keturis tūkstančius žmonių“ (Mk 8, 9). Juk juos paėmus ir nunešus žmonėms išdalyti, rezultatą vis dėlto gausime nekokį: visi lieka alkani.

Evangelija numato kitą kelią: duonos kepalėliai ir kelios žuvelės, užuot būtų nešami žmonėms, yra atnešami Jėzui, ir iš Jėzaus per mokinių rankas keliauja žmonių link.

Šis kelias pasiekia tikslą: septyni duonos kepalėliai ir kelios žuvelės pajėgia pamaitinti minią ir net lieka jų regimas pertekliaus ženklas – septyni nulikusių kąsnelių krepšiai.

Mes nesugebame patenkinti gyvenimo, vilties, meilės alkio, kuris yra žmogaus širdyje. Mums nepavyksta, nes tai, ką mes turime, kuo disponuojame, yra labai nedaug.

Tačiau, kaip sako Evangelija, jei tą truputį, kurį turime, nunešame Viešpačiui ir po to leidžiame jį išdalinti žmonėms, tada šis truputis, kurį turime, tampa pakankamas ir jo netgi dar lieka.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.