2021 09 12

Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 8, 27–35 „Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“

Sesuo Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF. Kosto Kajėno / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“

Jie atsakė: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti – Eliju, treti – dar kuriuo iš pranašų“.

Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ Petras jam atsakė: „Tu esi Mesijas“. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti.

Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai.

Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis!“

Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Šiandienos Evangelijos ištraukoje Jėzus klausia mokinių, kuo žmonės Jį laiko. Kitaip tariant, ką apie Jį kalba, kokios nuomonės dominuoja? Laikais, kai nebuvo socialinių tinklų ir nuomonės formuotojų, apkalbos buvo vienintelis būdas sužinoti daugiau pozicijų.

Paprastai žmonės kalba apie dalykus, kurie jaudina, kurie yra svarbūs. Apie Jėzų kalbama, nes Jis patraukia dėmesį, provokuoja pačiu savo buvimu. Atsakydami į klausimą, kuo žmonės Jėzų laiko, mokiniai atskleidžia, kad jie klausosi tų nuomonių, jiems svarbios įžvalgos apie jų mokytoją – jie gal nė patys dar nežino, kuo Jį laikyti.

Pagrindinis klausimas: „O jūs kuo mane laikote?“ Kas aš jums: nepaisant žmonių apkalbų, kontroversiškų nuomonių ir dažnėjančių pavojų? Petras ne tik atpažįsta, bet ir turi drąsos išpažinti, kad Jėzus yra Mesijas – tas, kurio atėjimo daugelį metų buvo laukiama. Tačiau vidinis Petro konfliktas pasireiškia negalėjimu priimti tokio Mesijo, koks Jėzus yra: Petras žino, koks Mesijas turi būti, kokio Mesijo jam reikia ir kokio jis nori.

Neretai mes taip pat turime įsivaizdavimų, koks Jėzus turi būti Mesijas, kaip Jis mane turi išgelbėti iš mano gyvenimo kebeknių. Didelė pagunda pasidaryti, susikurti asmeninį Mesiją, „kišeninį“ Dievą, kuris man tarnauja. Iššūkis yra priimti, kad Jėzus tikrai yra Mesijas – toks, koks yra, kuris yra laisvas veikti mano gyvenime, ir aš esu pašauktas Jam tarnauti.

Jėzus atskleidžia savo esmę, savo ateitį tada, kai yra išpažįstamas esąs Mesijas. Jis su mokiniais ir su mumis pasidalija savo tikrove – galia, grėsmėmis, sekimo Juo sunkumais, paradoksu, jog savęs atsisakymas teikia gyvybę.

Ar galiu šiandien priimti Jėzų tokį, koks Jis yra?

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien