2021 02 28

Adelė Pilipavičiūtė CC

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mk 9, 2–10 „Šitas mano mylimasis Sūnus“

Ses. Adelė Pilipavičiūtė, CC. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: „Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime tris palapines: vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui.“ Jis nesižinojo, ką sakąs, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ Ir tuojau, vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų.
Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia „prisikelti iš numirusių“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – ses. Adelė Pilipavičiūtė, CC

Taboro kalnas – ypatingo susitikimo su Dievu vieta. Čia Petras, Jokūbas ir Jonas prisiliečia prie Jėzaus dievystės, kuri akina, baugina, bet kartu ir be galo traukia.

„Rabi, gera mums čia būti“, – taip savo būseną išreiškia Petras. Ir tikrai, galime paantrinti jam: gera patirti gyvą, aiškų ir artimą susitikimą su Dievu, gera Jį atpažinti! Širdis ilgisi, trokšta tokio buvimo, o kai patiria jį taip apčiuopiamai, atrodo nori pasilikti šioje patirtyje amžinai, išlaikyti Taboro kalno kokybės kartelę.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Tačiau palapinės šioje vietoje kažkodėl pasistatyti nepavyksta (Jėzus tokį pasiūlymą tarsi nuleidžia negirdom)… Ypatingos patirtys sustiprina, bet neturėtų mūsų įkalinti, apakinti ar priversti vien tik jų ir vaikytis. Jėzus aiškiai kviečia keliauti toliau. Kur?

Į kasdienį buvimą. Susitikti Jį ir tuomet, kai nematome akinančio drabužių spindėjimo ar negirdime Tėvo balso iš dangaus. Susitikti tą patį Jėzų, Dievą, mylimą Tėvo Sūnų, prisidengusį kasdienio Žodžio, Eucharistijos, brolio ar sesės, o gal nepatogaus kryžiaus ar vargo rūbu.

Kur šiandieną atpažinsiu Tave, Jėzau?