2021 12 09

Gražina Dapšauskytė FPS

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 11, 11–15 „Nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją“

Gražina Dapšauskytė FPS. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo minioms:
„Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, ir, jeigu  norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turėjo ateiti. Kas turi ausis, teklauso!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – ses. Gražina Dapšauskytė FPS

Savo veiklos pradžioje Jonas Krikštytojas skelbė: „Atsiverskite, nes prisiartino Dangaus karalystė“ (Mt 3, 2). Atsiversti – tai visa širdimi ir visu gyvenimu atsigręžti į Jėzų, leistis būti Dievo žodžio perkeistam. Reikia atsiversti, nes Dangaus karalystė čia pat.

O šiandien Jėzus Evangelijoje mums primena, kad „Dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją grobia“ (Mt 11, 12). O kur vyksta ši kova? Ta vieta yra kiekvieno iš mūsų širdis. Reikalingas mūsų užsidegimas kiekvieną dieną būti su Kristumi, būti su gyvuoju Dievo žodžiu ir kaip Jonas Krikštytojas skelbti, kad Dangaus karalystė jau čia pat. Reikia jėgos kiekvieną dieną pradėti malda ir Dievo žodžio apmąstymu, o vakare sustoti ir padėkoti už praėjusią dieną, peržvelgti savo santykį su Dievu ir kitais. Mes turime ausis, tačiau ne visada girdime vieni kitus, ne visada klausome ir išgirstame Dievo žodį. O kad išgirstume, turime sustoti ir įsiklausyti.

Reikia nuolatinės jėgos ir drąsos priimti ir įgyvendinti Jėzaus palaiminimus, priimti Dievo gailestingumą Susitaikinimo sakramente, sutikti gyvą Jėzų Eucharistijoje. Reikia jėgos ir drąsos pasakyti „ne“ vangumui, pesimizmui, nusivylimui, apatijai, o pasakyti „taip“ gailestingumui, atlaidumui, vilčiai, tikėjimui, pasitikėjimui. Tai nelengva. Tačiau „gerai suvokiame, jog mūsų gyvenimas duos vaisių, bet nesiekiame žinoti kaip, kur, kada. Esame tikri – darbas, atliktas su meile, nepražūva, nepražūva joks nuoširdus rūpinimasis kitais, nė vienas meilės Dievui aktas, nepražūva joks dosnus triūsas, joks skausmingas kantrumas“ (Evangelii Gaudium, 279).

Ar turiu tikėjimo ir meilės įkarštį, kad galėčiau grobti Dangaus karalystę jėga? Kitaip galiu išgirsti žodžius: „Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos“ (Apr 3, 16).

Jėzau, duok jėgų kiekvieną dieną apsispęsti už Tave ir pasilikti su Tavimi! Atverk mano akis, kad regėčiau vilties ženklus pasaulyje!

Prisidėk prie išlikimo!

Jei „Bernardinai.lt“ norite skaityti ir rudenį, paremkite jau dabar.