Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2020 12 10

Gintautė Giedrimaitė, CC

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 11, 11–15 „Nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją“

Gintautė Giedrimaitė, CC. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo minioms:
„Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, ir, jeigu  norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turėjo ateiti. Kas turi ausis, teklauso!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Gintautė Giedrimaitė, CC

Šiandien Jėzus parodo šv. Jono Krikštytojo didingumą ir mažumą.

Didingumas atsiskleidžia per Dievo jam patikėtą misiją. Kviesdamas atsiversti, jis žmonių širdis paruošė tolesniam Jėzaus darbui, kaip buvo kalbama apie pranašą Eliją: „Jis atvers tėvų širdis vaikams ir vaikų širdis tėvams“ (Mal 3, 24). Didingiausi dalykai vyksta žmonių širdyse, bet tik Dievas gali atlikti esminius perkeitimus: „Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrią širdį“ (Ez 36, 26)

Adventas yra laikas, kai esame ypač raginami pastebėti, kur ir kaip mūsų širdys yra vėl užkietėjusios. Kad ir kaip tas širdies sustingimas pasireikštų: ar tingiu nenoru pasijudinti dėl artimo gėrio, ar pasidavimu liūdesiui, ar, atvirkščiai, tuščiam paviršutiniškumui, šv. Jonas Krikštytojas skelbia, jog Viešpats ateina apsigyventi į mūsų širdis ir atsineša ypatingą malonę.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Kad netrukdytume Jam veikti, turime sumažėti.

Šv. Jonas Krikštytojas visu savo gyvenimu ir net mirtimi liudijo: „Jam skirta augti, o man mažėti.“ Mažėjimo procesas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo nemalonus, tampa brandos keliu, kuris atveria laisvei, būtinai sąlygai veikti Dievo malonei.

Evangelija šiandien mums primena, kad esame raginami kibti į darbą: „Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia“ (Mt 11, 12). Kurgi tas pagrindinis kovos laukas? Tai ir vėl – ta pati mūsų širdis! Tegu šv. Jonas Krikštytojas savo pavyzdžiu ir užtarimu bus mūsų padėjėjas darbo su savimi lauke.

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu