2021 12 10

Gražina Dapšauskytė FPS

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 11, 16–19 „Neklauso nei Jono, nei Žmogaus Sūnaus“

Gražina Dapšauskytė FPS. Asmeninio archyvo nuotrauka

Jėzus kalbėjo minioms:
„Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į vaikus, kurie sėdi prekyvietėje ir šaukia savo draugams: ‘Mes jums grojome, o jūs nešokote. Mes giedojome raudas, o jūs neverkėte…’

Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negeriantis, tai jie kalbėjo: ‘Jis demono apsėstas’. Atėjo Žmogaus Sūnus, valgantis ir geriantis, tai jie sako: ‘Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis’. Ir vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos komentaro autorė – ses. Gražina Dapšauskytė FPS

O su kuo Jėzus palygintų mūsų, šių dienų, kartą? Atrodo, kad nedaug kas pasikeitė. Tik gal ne prekyvietėse, bet internete sėdėdami šaukiame panašiai kaip Jėzaus laikais, kad ir tas, ir anas negerai.

Ką pirmiausia pastebime kituose ir aplinkoje? Gal tai, kas neatitinka mūsų įsivaizdavimų, gal tariamas kitų silpnybes, iš konteksto ištrauktus įvykius, pasakytus žodžius. Ar sugebu pamatyti ir kitą pusę bei išgirsti, kokia tikroji žinia perduodama? O kokią žinią aš perduodu kitiems? Gal galime atpažinti savyje nuolatinę kritikos dvasią. Kritikuojame pradedant artimiausiais žmonėmis ir baigiant Dievu („koks Jis neteisingas!), lyg aš būčiau vienintelis teisuolis. Bet juk tik Dievas permato žmogaus širdį ir mintis

Tikėjimas padeda pamatyti ne vien blogį, bet ir gėrį, kuris yra ir kituose, ir mumyse pačiuose. Įsiklausykime į palaimintojo Jurgio Matulaičio žodžius: „Ne tik savimi turime užsiimti ir kaip kiaukute užsidaryti, kad tik mūsų niekas nepaliestų ir nesužeistų. Kai gyvename su kitais, kuriame bendruomenę, Dievo namus – taigi turime būtiną pareigą įeiti į kitų poreikius, tarnauti kitiems, dirbti dėl kitų“ (Manuscripta lituana, asketinė konferencija).

Viešpatie, suteik man tikros išminties! Mokyk mane, kaip pastiprinti ir padrąsinti kitą. Padėk man atvirai ir visiškai atiduoti Tau visus savo trūkumus ir silpnybes, kad Tu juos išgydytum!