2020 06 19

Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 11, 25–30 „Aš romus ir nuolankios širdies“

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF. Kosto Kajėno / Bernardinai.lt nuotrauka

Anuo metu Jėzus bylojo:
„Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.     Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti.
Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs ‘rasite savo sieloms atgaivą’. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

Šiandienos Jėzaus kvietimas yra labai guodžiantis – ateiti pas Jį su visais sielvartais, sunkumais, nesėkmėmis. Ateiti ir būti kartu.

Norisi, kad Dievas išspręstų mūsų problemas, išgelbėtų mus iš jų. Ne visada būna taip. Bet Jėzus žada atgaivinti ir tada, kai problemos neišsisprendžia, būti kartu ir tada, kai sunkumai nesibaigia, kai nėra daug prošvaisčių ir vilties. Esame kviečiami iš Jo mokytis – mokytis ne viską sutvarkyti, būti visagaliais gelbėtojais, neturinčiais problemų ir sunkumų, o būti romūs ir nuolankūs, būti kantrūs išbandymuose, ištikimi pasirinkimams.

Jėzus siūlo dalintis jungu – mūsų sunkumais ir Jo tikrove – būti kartu, kad šios dvi realybės susijungtų. Į jungą kinkoma pora gyvulių – kad kartu eitų, kartu dirbtų, kartu pakeltų sunkumus. Tai Jėzaus pažadas – būti kartu ir tada, kai nebetikime, nebepakeliame savo naštos, nematome išeities. Jėzus pažada švelniai būti kartu ir mylėti mus su visa tikrove.