Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 07 14

Gražina Dapšauskytė FPS

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 11, 28–30 „Aš romus ir nuolankios širdies“

Gražina Dapšauskytė FPS. Asmeninio archyvo nuotrauka

Anuo metu Jėzus bylojo:
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs ‘rasite savo sieloms atgaivą’. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – Gražina Dapšauskytė FPS

Švelnus ir paguodžiantis šios dienos Jėzaus kvietimas: „Ateikite… aš jus atgaivinsiu!“ Reikia atgaivos, kai diena iš dienos atlieku tuos pačius darbus, turiu tas pačias pareigas ir atsakomybes, kai nematau savo darbo vaisių. Reikia atgaivos, kai prislegia klaidos ir kitų bei savęs kaltinimas. Reikia atgaivos, kai nelieka džiaugsmo ir dėkingumo, kai užgula rūpesčiai ir nerimas dėl ateities…

Tikrasis atgaivos šaltinis ir poilsio vieta yra Jėzuje. O tam reikia ateiti prie Jo, kad atvertų mūsų akis ir žvelgdami į kūriniją, grožėdamiesi gamta, matytume Dievo darbus. Prašykime, kad išmoktume dėkoti ir džiaugtis net ir mažomis smulkmenomis, kurios yra Dievo begalinės meilės ženklai mums.

Prisiminkime, kad „Dievo Apvaizda budi virš mūsų: leiskimės jos vedami ir ramiai ilsėkimės jos glėbyje“ (Pal. Jurgis Matulaitis, Manuscripta Polona, asketinė konferencija „De patientia“).

Melskimės už tuos, kuriems reikia atgaivos, o jie nežino, kur jos ieškoti.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.