Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2020 12 09

Gintautė Giedrimaitė, CC

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 11, 28–30 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“

Gintautė Giedrimaitė, CC. Asmeninio archyvo nuotrauka

Anuo metu Jėzus bylojo:
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs ‘rasite savo sieloms atgaivą’. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Gintautė Giedrimaitė, CC

Šiandien Jėzus kalba apie gyvenimo svorį, kurį vienaip ar kitaip kiekvienas patiriame. Kartais ta našta prasminga, džiugi ir pageidaujama, kaip, pvz., šeimos pareigos, lydimi sėkmės mūsų darbai, ar situacijos, kurios mus augina. Lengvas gyvenimas tikriausiai būtų tuščias, neprasmingas ir galiausiai nepatirtume tos gyvenimo laimės, į kurią Dievas mus kviečia.

Tačiau ne vienam pasitaiko, jog įvairūs sunkumai taip prislegia, kad net nebepalieka vilties pamatyti kelią, vedantį pirmyn.

Tad Jėzus šiandien primena, kad niekas nėra paliktas gyvenimo naštą nešti vienas. Jis kalba apie jungą, kuris skirtas bent dviem. Kvietimas „Ateikite“ jau atneša viltį, nes ragina nusigręžti nuo savo naštų svorio ir padaryti judesį link To, kuris laukia mūsų savo artume. Jėzus kviečia į naują santykį. Žodžiai jungas – jungtis – ryšys – santykis ragina atnaujinti tą santykį su Juo. O ypač jei esame prislėgti, galbūt reikia nuo savęs svorį perkelti Jam, nes Jis čia pagrindinis darbininkas, žinantis kryptį, darbo tempą ir būdą, kaip įveikti sunkumus, nešant gyvenimo naštą, kad toji našta mūsų neslėgtų, bet mus augintų ir netgi taptų gerąja žinia kitiems.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Jėzus, mus kviesdamas iškarto nurodo ir būdą, kuriuo tampame artimi Jo mokiniai: „romūs ir nuolankios širdies“. Adventas yra tas laikas, kai iš naujo paruošiame savo širdis, apvalydami jas nuo savanaudiškumo ir kitų nuodėmių ir priimtume Jėzaus romumą bei nuolankumą, kad ateinantis Kūdikis jose rastų daugiau erdvės.

Mergele Marija, nuolankioji Dievo Žodžio Tarnaite, mokyk ir drąsink mus priimti kasdienį Dievo Žodžio jungą, vedantį į Viešpaties artumą.