Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 07 15

Gražina Dapšauskytė FPS

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 12, 1–8 „Žmogaus Sūnus yra šeštadienio Viešpats“

Gražina Dapšauskytė FPS. Asmeninio archyvo nuotrauka

Anuo metu Jėzus ėjo šeštadienį per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad ėmė skintis varpų ir valgyti.

Tai pamatę, fariziejai jam sakė: „Žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas šeštadienį draudžiama“.
Jis atsakė: „Ar neskaitėte, ką darė Dovydas ir jo palydovai, būdami alkani? Kaip jie nuėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydovams, o vien tik kunigams.

Arba, ar neskaitėte Įstatyme, jog šeštadienį kunigai šventovėje pažeidžia šeštadienio poilsį ir nenusikalsta? Todėl sakau jums: čia daugiau, negu šventykla!

Jeigu žinotumėte, ką reiškia: ‘aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos’, nebūtumėte pasmerkę nekaltų. Žmogaus Sūnus yra šeštadienio Viešpats“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – Gražina Dapšauskytė FPS

Atpažinkime, koks yra mūsų žvilgsnis, ką pastebime kituose. Ar sugebame pirmiausia pastebėti tai, kas kituose yra gera? Ar pamatome kitų gerą intenciją ir su užuojauta taip pasilenkiame prie klystančiojo, kad mūsų pasilenkimas jį pakeltų? Jei mano akys ir mintys bus nukreiptos į Jėzų, galėsiu Jo žvilgsniu pamatyti artimąjį.

Atpažinkime, koks yra mūsų didžiausias alkis, giliausias troškimas. Tik Tėvas per Jėzų gali tai užpildyti. Jis pasirūpins mumis per kūrinius, per žmones, per Bažnyčią. Jeigu Jėzus matė savo mokinių alkį ir leido pažeisti šabo poilsį tada, tai pasitikėkime, kad ir šiandien pasirūpins mumis. Tik turime būti pasiryžę eiti paskui Jėzų ten, kur Jis mus ves.

„Kas kopia aukštyn, tam kiekvienas žingsnis yra pradžia – niekada nesibaigiančios pradžios pradžia“ (šv. Grigalius Nysietis). Dieve, padėk mums kiekvieną dieną priimti kaip naują pradžią kelionėje kartu su Tavimi!

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.