Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 07 18

Kun. Nerijus Pipiras

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 12, 38–42 „Pietų karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta“

Kun. Nerijus Pipiras. Asmeninio archyvo nuotrauka

Kai kurie Rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: „Mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą“. Jis atsakė:

„Pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jonos ženklas. Kaip ‘Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis jūrų pabaisos pilve’, taip ir Žmogaus Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje.

Nineviečiai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau, negu Jona.

Pietų karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, ji ėjo iš žemės pakraščių klausytis Saliamono išminties, o štai čia daugiau, negu Saliamonas“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Nerijus Pipiras

Jėzus gydė ligonius, prikeldavo mirusiuosius, padaugino duoną ir pamaitino tūkstančius. Visgi fariziejams ir Rašto aiškintojams to nepakako. Jie reikalavo ženklo – didelio stebuklo, kuris paaiškintų Jėzaus pasiuntinybę. Tam tikra prasme tautos išrinktieji neperskaitė laiko ženklų. Būtent į juos Jėzus ir kreipia dėmesį.

Pats didžiausias ženklas – Prisikėlimas iš numirusių. Šioje Evangelijos ištraukoje jis sugretinamas su Jonos įvykiu: kaip Jona tris dienas išbuvo pabaisos viduje, taip Žmogaus Sūnus turės išbūti kape – žemės gelmėse.

Tačiau ne visi tuos ženklus geba perprasti. Jėzus pateikia pavyzdžius: Ninevės gyventojai, išgirdę Jonos žodžius, kardinaliai pakeitė savo gyvenimą, Pietų šalies karalienė, išgirdusi kalbant Saliamoną, taip pat padarė atitinkamas išvadas. O tie, kurie girdi Jėzų kalbant?

Šis klausimas, pripažinkime, aktualus ir mums. Ar mus paliečia Viešpaties žodis, ar mes kreipiame deramą dėmesį į tai, ko prašo, ką liepia ir ką įpareigoja pats Jėzus? Nėra ir nebus didesnio ženklo, kaip tik pats Jėzus. Ar priimame Jį?