2020 07 20

Kun. Nerijus Pipiras

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 12, 38–42 „Pietų karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta“

Kun. Nerijus Pipiras. Gedimino Šulco / Bernardinai.lt nuotrauka

Kai kurie Rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: „Mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą“. Jis atsakė:
„Pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jonos ženklas. Kaip ‘Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis jūrų pabaisos pilve’, taip ir Žmogaus Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje.
Nineviečiai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau, negu Jona.
Pietų karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, ji ėjo iš žemės pakraščių klausytis Saliamono išminties, o štai čia daugiau, negu Saliamonas“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Nerijus Pipiras

Tikėti. Atrodo, tik eiti. Daugiau nieko. Tačiau koks tai sudėtingas procesas.

Daugelis žmonių sako, kad jie yra tikintys. Tačiau kai pabandai pasidomėti, koks tas jų tikėjimas, tenka nusivilti. Daugeliui tai nepatogus klausimas. Atrodo, tikiu, ir tiek. Ir visiškai nesvarbu, kuo. Kiti, paprašyti pakalbėti apie tikėjimą, ima vardinti dalykus, visiškai nesusijusius su katalikybe. Ir, rodos, kas čia tokio.

Neretai tenka išgirsti ir pasvarstymų, kad būtų lengviau tikėti, jei patirtume kokį nors ženklą, stebuklą. Kai pagalvoji, juk šiuolaikinis žmogus taip mažai besiskiria nuo tų Rašto aiškintojų ir fariziejų. O ir Jėzaus atsakymas būtų panašus: „Ne, stebuklas nepadėtų tavo tikėjimui.“ Galbūt kai kas drįstų prieštarauti, imtų prisiekinėti būtais ir nebūtais dalykais, ieškotų išlygų, veltųsi į diskusijas. Vis dėlto Jėzaus atsakymas būtų toks pat. Arba bent jau mažai pakitęs. Tiesiog skaityti laiko ženklus. Ir juose pamatyti stebuklą.

Taip, Jonos ženklas nepasikartos. Pietų šalies karalienė dar kartą nesiryš keliauti į žemės pakraščius klausytis Saliamono išminties. Vis dėlto Žmogaus Sūnus yra ne tik pasiruošęs, bet ir pabuvęs žemės įsčiose tris dienas dėl kiekvieno iš mūsų. Jis tikrai yra daugiau negu Jona. Jis tikrai pranoksta bet kokį didį išminčių. Tačiau ar jo balso klausome, netgi ar esame Jį atradę, kaip Tą, kuris viskam yra pasirengęs dėl mūsų? Tad išmokime žvelgti į Jėzų. To žvilgsnio tikrai mums pakaks…