Patinka tai, ką skaitote? Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti. Nepamirškite -> Paremti
Patinka tai, ką skaitote? Nepamirškite paremti.

2022 11 21

Kun. Vladimiras Solovej

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 12, 46–50 „Štai mano motina ir mano broliai!“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzui dar tebekalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti.

Tuomet kažkas jam pranešė: „Štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti“.

Jis atsakė pranešusiam: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“

Ir, ištiesęs ranką į mokinius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai! Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Evangelijos skaitinį komentuoja – kun. Vladimiras Solovej

Mes nesirenkame tėvų, brolių, giminaičių – jie yra mums duoti. Tai yra mūsų gyvenimo ir pasaulėžiūros išeities taškas. Kitaip yra su Jėzaus giminyste. Ji neatsiranda padarius įrašą krikštų knygoje. Giminystė su Jėzumi yra ne išeities taškas, o siekiamybė.

Jėzus neišsižada savo kraujo ryšių. Jo giminaičiai taip pat gali įeiti į naują Jėzaus šeimą, tačiau tik vykdydami dangiškojo Tėvo valią. Jėzaus broliai ir seserys su motina priešaky Morkaus evangelijoje atėjo sutramdyti Jėzaus ir apsaugoti savo šeimos gerą vardą. Šiandien tokiais Jėzaus giminaičiais esame mes – pakrikštyti, pašventinti, pakonsekruoti. Taip pat ir mums sunkiai sekasi atsispirti pagundai monopolizuoti Jėzų ir dalinti leidimus, kas gali prie jo artintis, o kas ne. Mums reikia pagaliau nustoti rūpintis gera žmonių nuomone apie mūsų įsivaizduojamą Jėzaus šeimą (kad gink Dieve kokia Bažnyčios blogybė neišeitų į spaudą), bet priimti Jo mokymą ir apsispręsti gyventi evangelija. Mums turėtų rūpėti ne formalus šeimos dorumas (visi sakramentai laiku užskaityti), o kad mes patys siektume tapti tikrais Jėzaus giminaičiais.

Kad ir kur Jėzus būtų, ar šventykloje, ar namuose, jis visuomet yra žmonių apsuptyje. Jėzų sutinkame ten, kur yra Jo Tėvas. Tarp Jėzaus ir jo giminaičių yra Tėvas. Tapti Jėzaus šeimos nariu galima tik tuomet, jei kartu su Juo yra vykdoma Tėvo valia. Klusnumas Tėvui yra sąlyga tapti Jėzaus šeimos nariu.

Patinka tai, ką skaitote?

Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti.

Paremkite