2020 07 21

Kun. Nerijus Pipiras

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 12, 46–50 „Štai mano motina ir mano broliai!“

Kun. Nerijus Pipiras. Gedimino Šulco / Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzui dar tebekalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. Tuomet kažkas jam pranešė: „Štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti“.
Jis atsakė pranešusiam: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“
Ir, ištiesęs ranką į mokinius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai? Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorius – kun. Nerijus Pipiras

Reikia pripažinti, kad Evangelijos ištraukos, kurias pastarosiomis dienomis skaitome ir apmąstome, nors ir trumpos, bet gana komplikuotos. Kartais būna ir taip – nelemtas atsitiktinumas. Jėzus dar nespėjo atsakyti fariziejams ir Rašto aiškintojams, dar nespėjo argumentuotai atsakyti į jų mestą kozirį, ir štai – dar vena netikėta situacija. Motina ir broliai. Giminaičiai. Nieko negali būti subtiliau.

Evangelistas nemini, dėl ko jie ateina. Gal kai kas prašė. Tiesiog nutildyti tą triukšmadarį, tiesiog perspėti, kad jis per daug nekalbėtų. O gal viskas vyksta atsitiktinai, tarsi netyčia. Ko gero, mums tai nėra svarbiausias dalykas. Jėzaus giminaičiai minioje. Ne vienas iš ten esančiųjų juos pažįsta, todėl bene iš karto nuvilnija garsas: Motina ir visi kiti nori susitikti. Tuo tarpu Jėzus elgiasi mažumėlę keistai. O iš kitos pusės – būtent taip, kaip Jam ir priklauso. Atsakydamas į bekylantį šurmulį, Jis tiesiog primena, kad kiekvienas žmogus Dievui yra be galo brangus, kad ne žmogus yra Dievo tėvas, bet Jis yra žmogaus pradžia, tikslas, atsakymas į visus klausimus ir net slapčiausių lūkesčių išsipildymas. Tad iš tiesų nėra nieko kilniau ir reikšmingiau, nei būti paties Dievo giminaičiu. Tiesiog. Be rango, statuso.

Tad ir šiandieną nesistenkime nuspręsti, kaip Dievas turi elgtis, į kokius rėmus ar eilutes sutilpti, kokių taisyklių laikytis, tačiau patys būkime be galo nuoširdžiai, net kūdikiškai priklausomi nuo Dievo. Juk tik tie, kurie klausosi Jo Žodžio, Jam yra ir broliai, ir seserys, ir motina. Tad ir klausykime. Juk nieko daugiau ir nereikia…