Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2020 07 27

Kun. Mariusz Marszałek, FGM

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 13, 31–35 „Garstyčios grūdelis pavirsta medeliu, taip kad padangių sparnuočiai susisuka lizdus jo šakose“

Kun. Mariusz Marszalek, FGM. Bernardinai.lt nuotrauka

Jėzus pasakė miniai dar vieną palyginimą:
„Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu, taip kad padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose“.
Jis pasakė ir dar kitą palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė ir įmaišė trijuose saikuose miltų, ir nuo jo viskas įrūgo“.
Visa tai Jėzus bylojo minioms palyginimais, ir be palyginimų jis jiems nekalbėjo. Išsipildė, kas buvo pranašo pasakyta: „Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mariusz Marszalek, FGM

Daugumos tikinčiųjų širdyse slypi troškimas daryti didelių dalykų Dievo garbei. Šiandieninė Evangelija mums rodo, kad labiau nei iš Šventosios Dvasios kylantis įkvėpimas, tai gali būti ir šėtoniška pagunda.

Jėzus mums primena, jog Dievo karalystė prasideda nuo mažiausių, net nematomų dalykų, nes tai jie keičia pasaulį iš vidaus ir ruošia kelią Jėzui.

Pasistengsiu šiandien būti atviras tiems dieviškiems įkvėpimams – nutylėti, kai būsiu klaidingai apkaltinas; atsakyti geru žodžiu tam, kuris bus nemalonus; padėsiu žmogui, kurį Dievas šią dieną pastatys mano kelyje; pasimelsiu už tuos, kurie gyvena nuodėmėje. O tai padarius, jei apims mane neviltis, savo širdyje kartosiu Dievo žodžius: „bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu; net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose“.

Bernardinai.lt archyvas

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.