Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mt 13, 36–43 „Kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD. Evgenios Levin nuotrauka/Bernardinai.lt

Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo. Prie jo priėjo mokiniai ir prašė: „Išaiškink mums palyginimą apie rauges dirvoje“. Jis atsiliepė:
„Sėjantysis gerą sėklą yra Žmogaus Sūnus. Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas – velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai.
Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus Sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo Tėvo karalystėje.
Kas turi ausis, teklauso!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Pirmasis skaitinys pasakoja apie daug metų trukusias izraelitų klajones po dykumą, kuomet jiems atrodė, kad Dievas yra juos apleidęs. Iš tikrųjų tai jie apleido Dievą garbindami aukso veršį. Mozė maldauja už juos ir prašo Dievą vėl būti su jais.

Evangelijoje – palyginimas apie rauges. Raugės – tai pasaulio būklės įvaizdis, pasaulio, kuriame yra gėris ir blogis. Galime būti gundomi klausti: kodėl Dievas leidžia būti vienam ir kitam? Pamirštame, kad Dievas yra apdovanojęs kiekvieną žmogų laisva valia, ir tos dovanos niekada neatsiima. Mes tą dovaną galime visiškai prarasti arba panaudoti geram arba blogam. Jėzus numirė už mus ir nuolatos veikia idant susigrąžintų mus sau. Gyvenimas yra Dievo dovana, ir mes laisvai renkamės, ką su ta dovana darysime.

Šiandien ypač melskimės už nutolusiuosius nuo Dievo, už tuos, kurie nebrangina gyvenimo, idant malonės apšviesti jie grįžtų pas Dievą, gyvybės šaltinį.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien