2020 07 28

Saulius Černius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 13, 36–43 „Kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje“

Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo. Prie jo priėjo mokiniai ir prašė: „Išaiškink mums palyginimą apie rauges dirvoje“. Jis atsiliepė:
„Sėjantysis gerą sėklą yra Žmogaus Sūnus. Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas – velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai.
Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus Sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo Tėvo karalystėje.
Kas turi ausis, teklauso!“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Evangelijos skaitinį komentuoja Saulius Černius

Evangelija, kuri priverčia analizuoti, pažvelgti į savo širdies gelmes, prisipažinti nemalonius dalykus ir nusiteikti tiesai. Evangelija, kuri skirta tiems, kas turi ausis. Evangelija, suteikianti klausos aparatą tiems, kas negirdi ar nenori girdėti. Kai perskaitau Evangeliją, išgirstu tiesą, kuri yra Jėzus, aš pamatau kryptį. Jei pasiklystu miške, ir eidamas sutinku ženklą, kuris rodo išėjimą iš miško, aš jo negaliu ignoruoti. Ar atversiu šiandien savo vidines ir išorines ausis Tiesai?

Šiandienė Evangelija skatina mane atsakyti į klausimą, kokia dirva sudaro mano pasaulį. Ką aš auginu savame pasaulyje? Kokios mintys, darbai dygsta mano dirvoje? Kiek vietos dirvoje aš palikęs neapsėtos, nedirbamos – tokios, kuri yra geriausia vieta velnio pasireiškimui? Kiek mano dirvos sudaro derlinga žemė, kurioje galėtų sudygti Žmogaus Sūnaus sėjama sėkla?

Kas turi ausis teklauso! Norisi sakyti, rėkti, jog visi jas turim, todėl visi turim taip gyventi, kaip mes gyvenam, nes mes išgirdom. Bet šis sakinys apreiškia begalinę Dievo meilę, kurioje triumfuoja pasirinkimo laisvė. Meilėje nėra prievartos ir baimės. Meilė reiškia: mylėk ir daryk ką nori! O mylėti reiškia turėti ausis ir klausyti! Kiekvieno mūsų ausys yra jautrios tiesai!

Meldžiu Tave, Viešpatie, kad ten, kur pas mane yra sausra, dominuoja aštrūs ir nepajudinami akmenys ir raugės, kristų visa bloga naikinanti, švarinanti Tavo Gyvybės sėkla!

Bernardinai.lt archyvas